Kleine hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Kortemark
Straat Koutermolenstraat
Locatie Koutermolenstraat 121, Kortemark (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortemark (adrescontroles: 27-10-2008 - 27-10-2008).
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kleine hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Koutermolenstraat nr. 121. Kleine hoeve grosso modo daterend van "1926" cf. datering in rechter zijgevel huis. Een achteringelegen ouder huis behoort tot een oudere hoevesite die als dusdanig reeds op het primitief kadasterplan (ca. 1828) aangeduid is met een aantal nutsgebouwen, onder meer een dichter bij de straat gelegen bakhuis gelegen in een boomgaard. Bij de mutatie van 1869 wordt de bakoven afgebroken en vervangen door een klein huis. Bij de mutatie van 1882 wordt de hoeve uitgebreid met landgebouwen. Bij de mutatie van 1939 worden zowel het huis als de nutsgebouwen vergroot of mogelijk herbouwd. Dit komt grotendeels overeen met de huidige gebouwenconstellatie. Vanwege de datering "1926" in de rechter zijgevel van het huis kan gesteld worden dat het kadaster deze verbouwing meer dan een decennium te laat registreert. In weide gelegen hoevesite van ca. 1926. Boerenhuis met geïncorporeerde stalling onder doorgetrokken zadeldak (blauw geglazuurde Vlaamse pannen), geknikte dakoverstek op gootlijst op klossen, laadvenster onder klimmend dak. De voorgevel van het huis is naar de straat gericht: heiligennisje, getoogde muuropeningen, bewaard houtwerk van luiken (vensters niet zichtbaar tijdens veldwerk). In de rechter zijgevel (stalling) jaartal "1926" en erboven kruis aangebracht in gele baksteen. Op het achtererf, bakhuis met lager ovenhuisje (zadeldaken, Vlaamse en mechanische pannen), gebouwd tussen 1926 en 1936.
Ten noorden van het huis en bakhuis, stalling, en wellicht ook schuurvolume (voorgeplaatst volume), gebouwd tussen 1926 en 1936.
Voorts kleine stalling, gebouwd tussen 1926 en 1936, aalpomp.

Achtergelegen 19de-eeuws huis van oudere hoevesite (vervallen toestand), als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (ca. 1828). Bij de mutatie van 1897 samenvoeging van twee huizen tot één huis (na eerdere opdeling). In 1941 erfenis maar volgens schets ook verbouwingen aan huis en nutsgebouw. Baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), gecementeerde erfgevel met rechthoekige muuropeningen, luiken.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Kortemark, 1869/5, 1882/6, 1897/8 1939/5, 1941/50, 1949/17 (site aan de straat).
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Kortemark, 1897/8, 1941/50 (achtergelegen site).

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koutermolenstraat

Koutermolenstraat (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.