Herenhuis Aurora

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Kortemark
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 68, Kortemark (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortemark (adrescontroles: 27-10-2008 - 27-10-2008).
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Aurora

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stationsstraat nr. 68. Herenhuis zogenaamd "AURORA" cf. opschrift. Oorspronkelijk woonhuis van de familie Talpe, sinds 17 juni 2000 officieel in gebruik als gemeentehuis na grondige renovatie. De naam "Aurora" verwijst naar de conservenfabriek die Aimé Talpe in 1907 opricht in de Amersveldestraat (cf. Amersveldestraat). Volgens het kadaster is het huis in 1899 gebouwd door de Kortemarkse brouwer Bonte-Rommelaere.

Roodbakstenen dubbelhuis van drie brede traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien, twee vernieuwde dakkapellen). Gebruik van blauwe hardsteen voor de plint en overvloedig gebruik van kalkzandsteen voor de ornamentiek. De centrale travee is uitgewerkt als risaliet oplopend in breed getrapt dakvenster met overhoeks fiaal (oorspronkelijk bekroond met een windvaan). De gevel wordt horizontaal belijnd door banden ter hoogte van de onder-, en bovendorpels, en door de gootlijst op klossen. Rondbogige en korfbogige muuropeningen opgevat als drielichten binnen een brede, vlakke kalkzandstenen omlijsting. Deuropening gevat in een traveebreed kalkzandstenen geblokt vlak. Vensteropeningen op de verdieping met centraal een erkeruitbouw, alle uitgewerkt met borstwering bestaande uit balusters. In de trapgevel, rechthoekig drielicht verdiept in een boogveld met cartouche met verguld opschrift "AURORA". Op de rechter hoek ter hoogte van de tweede verdieping overhoeks geplaatst kalkzandstenen Mariabeeld onder baldakijn. Rechts aansluitend nieuwe aanbouw.
Bewaarde beglaasde smeedijzeren paneeldeur. Voorts vernieuwd houtwerk.
Het interieur is grondig gerenoveerd, doch met behoud van een viertal beglaasde deuren met waaiervormige bovenlichten in de hall.

Achter het huis is de vroegere tuin bewaard, nu ingericht als openbaar park. Hier zijn onder meer enkele oude rode beuken bewaard. Kunstwerk in de tuin: cf. Stationsstraat z.nr.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Kortemark, 1899/7.
Monument en Tijd. Open Monumentendag Vlaanderen 10/09/2000, Kortemark, 2000 (Brochure), s.p.
STEVENS M., Kortemark. Er was geen mooier dorp dan het onze. Een wandeling door het verleden, Roeselare, 1991, p. 61 (iconografie).

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.