Halfvrijstaande burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Handzame
Straat Edewallestraat
Locatie Edewallestraat 2, 2A, Kortemark (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortemark (adrescontroles: 27-10-2008 - 27-10-2008).
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Halfvrijstaande burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Edewallestraat nr. 2/ Schoolwegel. Halfvrijstaande woning op hoek met Schoolwegel. Volgens kadastergegevens gebouwd in 1857 na afbraak oudere tweewoonst. Volgens dezelfde bron wordt de woning in 1881 verbreed in noordelijke richting en wordt in 1894 langsheen de Schoolwegel een lang smal volume aangebouwd. Op een foto van 1916 is de woning afgebeeld met links een aanpalende ruime tuin aan de straatzijde afgesloten door een hoge bakstenen muur.

Breedhuis van drie traveeën, een afgeschuinde hoektravee onder afsnuiting en twee bouwlagen. Zadeldak (blauw geglazuurde mechanische pannen) en omkaste kroonlijst. Verankerde baksteenbouw met plint en toegangstrap in blauwe hardsteen en uitspringende strekkenlaag onder dakrand. Rechthoekige muuropeningen onder strek. Behouden paneeldeur en vernieuwde ramen met T-indeling.
Links lager volume van twee bouwlagen onder een lessenaarsdak. Rode baksteen en gele baksteen voor poortomlijsting. Korfboogpoort nu ingevuld door raam, daarboven rondbogige, beluikte laadopening.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Handzame, 1857/3, 1882/11, 1894/5.
LOWIE M., Handzame 1801-1976 dit was onze gemeente, Aartrijke, 1994, p. 55, 133 (iconografie).
LOWIE M., Handzame, ons dorp tijdens de Grote Oorlog!, in Jaarboek van de heemkundige kring "Crekel Beke", Kortemark, 2000, p. 98.

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Edewallestraat (Handzame)

Edewallestraat (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.