erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
91171
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91171
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Boerenhuis van vroegere molenaarshoeve bij de site van de verdwenen "Abeelemolen". Als dusdanig reeds aangeduid als aan de straat gelegen site met L-vormige opstelling ten noorden van de staakmolen, op het primitief kadasterplan (circa 1829) (zie illustratie) en op de Atlas der Buurtwegen (circa 1844). In 1829 is de kerk van Handzame eigenaar. De "Abeelemolen" dateerde van circa 1787 en wordt vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Herbouwd na de oorlog waait de molen in 1945 om (zie straatinleiding). In 1886 wordt een klein landgebouw afgebroken. Bij de mutatie van 1945 wordt het huis aan de achterzijde uitgebreid en worden op het voorerf twee nutsgebouwtjes gebouwd.

Gekasseid voorerf met links stalletje uit het midden van de 20ste eeuw (nu garage), vensters onder betonnen latei, bewaard houtwerk met roedeverdeling.

Laat 18de-eeuws of vroeg 19de-eeuws, laag dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak (rode Vlaamse pannen), gootlijst op klossen. Verankerde gele baksteenbouw boven gecementeerde plint.

Voorgevel. Links en rechts aanbouwen onder lessenaarsdak (rode Vlaamse pannen), de rechter aanbouw is wellicht ouder zie gele baksteen en aandak met spoor van vlechtingen, de linker aanbouw is hoger opgetrokken in gele baksteen. Getoogde muuropeningen onder verzorgde strek. Schuiframen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, nieuwe luiken. Brede rechter zijgevel oplopend in schoorsteen, afgewerkt met vlechtingen (mogelijk is aandak verwijderd). Rechthoekige muuropeningen onder latei uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Gelijkaardige linker zijgevel.

Achtergevel met getoogde muuropeningen, deels rechthoekig gewijzigd. Rechts opkamervenster met bewaarde luiken en getoogd keldervenster met diefijzers. Bewaarde opgeklampte deur. Tegen de achtergevel, storende aanbouw uit het midden van de 20ste eeuw. In de aanbouw onder lessenaarsdak links, bewaarde groengeschilderde kozijndeur. Interieur: bewaarde kelder met kruistongewelven, 19de-eeuwse paneeldeur naar kelder boven dorpel van grijsgesmoorde baksteen, eveneens vroeg 20ste-eeuwse paneeldeuren in pitchpine, kamerbrede schouw met bordenplank, muurkast, eveneens 20ste-eeuwse marmeren schouwtjes, balkenroostering van moer- en kinderbalken, kap vernieuwd begin 20ste eeuw.

In de achtertuin, haaks stalletje uit het midden van de 20ste eeuw, onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). Vensters en deur onder betonnen latei, bewaard houtwerk met roedeverdeling. Houten heiligennisje boven de deur. Oude taxusbomen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Handzame, 1886/4, 1945/12.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Boerenwoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91171 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.