Witstenen Heilig Hartbeeld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Handzame
Straat Handzameplein
Locatie Handzameplein zonder nummer, Kortemark (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortemark (adrescontroles: 27-10-2008 - 27-10-2008).
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Witstenen Heilig Hartbeeld

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Handzameplein z.nr. (ten oosten van het kerkkoor). Witstenen Heilig Hartbeeld op zeshoekige sokkel van blauwe hardsteen. Opgericht in 1929, cf. inscriptie op de sokkel: "HULDE AAN JESUS H. HART/ DOOR DE BEVOLKING VAN HANDZAEME TOEGEWIJD OP 11 OOGST 1929".

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Handzameplein

Handzameplein (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.