Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Handzame
Straat Schoolwegel
Locatie Schoolwegel 5, Kortemark (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortemark (adrescontroles: 27-10-2008 - 27-10-2008).
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Schoolwegel nr. 5. Laag huis opgetrokken in een traditionele regionalistische stijl, hoogstwaarschijnlijk in de jaren 1920. Van de straat gescheiden door een omhaagde (ligustrum) voortuin. Verankerde rode baksteenbouw boven gecementeerde plint. Dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak (rode mechanische pannen) met brede dakoverstek. Breed dakvenster met gecombineerde trap- en tuitgevel. Muurvlechtingen en aandaken in de zijgevels en het dakvenster. Rechthoekige muuropeningen onder latei, bij het dakvenster onder rondbogige ontlastingsboog. Rondboogdeur. Bewaard houtwerk bij het dakvenster, met name T-raam met bovenlicht met kleine roedeverdeling, voorts vernieuwd schrijnwerk. Links recente garagetravee.
Aansluitende tuinmuur.

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schoolwegel

Schoolwegel (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.