erfgoedobject

Hoeve het Klokhof

bouwkundig element
ID
91269
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91269

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve het Klokhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve het Klokhof
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve het "Klokhof" zie literatuur en houten naambord. Site als dusdanig nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), maar wel al op de Atlas der Buurtwegen (circa 1844). Op dat moment was de site achteringelegen tegenover de toenmalige Werkenstraat. Bij de rechttrekking van de straat in 1863-1864 komt de hoeve aan de straat te liggen.

Omhaagde (voornamelijk hulst) site, omgeven door weide in de vallei van de Strooibeek. Geelbakstenen hekpijlers. Begraasd erf met U-vormige opstelling van de bestanddelen. Het boerenhuis is het enige bestanddeel dat teruggaat tot de 19de eeuw (meerdere bouwfases), de stalling dateert van 1953 en de schuur uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. In 1953 werd de oude koeienstal met strodak afgebroken.

Ten westen van het erf, boerenhuis van drie staltraveeën + vijf huistraveeën + drie opkamertraveeën onder doorgetrokken zadeldak (blauwe mechanische pannen, gootlijst), rechts dakruiter onder zinken bedaking, oorspronkelijk bedoeld voor klokje. Uit de baksteensoorten en de bouwnaden kan afgeleid worden dat de staltraveeën in het eerste kwart van de 20ste eeuw bijgebouwd zijn (mogelijk in de jaren 1920, na oorlogsschade) en dat het oorspronkelijke laat 18de-eeuwse of vroeg 19de-eeuwse huis veel smaller was (zie rechter zijgevel). Links aansluitend, stalling uit de eerste helft van de 20ste eeuw, onder lager zadeldak (golfplaten).

De erfgevel van de huistraveeën wordt gekenmerkt door een erg verzorgde, witgeschilderde cementering uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, mogelijk aangebracht na oorlogsschade tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gepekte plint met verluchtingsroosters. Geometrische motieven met gegroefde banden, rechthoekige muuropeningen onder verzorgde druiplijsten met tandlijsten, de deur is uitgewerkt in een geriemde omlijsting en met een gebogen druiplijst, het bovenlicht van de deur is gevat in een halve omlijsting met bloem- en bladmotief, spiegels onder de onderdorpels van de opkamervensters. Bewaard houtwerk van de deur en de opkamervensters: met name gesuperposeerde bovenlichten met diefijzers en 19de-eeuws houtwerk met kruisindeling en grote roedeverdeling in de schuiframen.
De stallingen links met rechthoekige en getoogde muuropeningen.

Achtergevel van gele baksteen: licht getoogde muuropeningen onder strek, onderdorpels van grijsgesmoorde baksteen. De twee rechter huistraveeën zijn getoogd en sluiten aan bij het stalgedeelte uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. De eigenlijke stalvensters zijn korfbogig. Grotendeels bewaard 19de-eeuws houtwerk, conform met dat in de erfgevel. Halve venstertjes, links met diefijzers en voorts blind.

Rechter zijgevel toont sporen van verschillende bouwfases. De oude gele baksteenbouw (einde 18de eeuw of begin 19de eeuw) geeft de breedte van het oorspronkelijke boerenhuis aan: twee rechthoekige keldervensters (vermoedelijk bolkozijnen) onder getoogde ontlastingsboog met strek, gewijzigd rechthoekig opkamervenster op onderdorpel van grijsgesmoorde baksteentjes. In de 19de-eeuwse uitbreiding en herbouw van de geveltop, twee rondboogvensters. Linker zijgevel (stalling) met uilengat.

Interieur: bewaarde cementtegelvloeren, deels bewaarde moerbalken en gesculpteerde consoles en kinderbalken, meerdere brede schouwen onder meer met schouwwangen van grijsgesmoorde baksteentjes, trap naar opkamer in dito baksteen, tevens kamer met gestucte moerbalk en rozet. De oudste kelder (nu hermaakt) had een tongewelf. Bewaard getelmerkt gebint.

Ten oosten van het erf, dwarsschuur met geïncorporeerde wagenhuis- en staltraveeën, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Gele baksteenbouw onder zadeldak met geknikte dakoverstek (blauwe mechanische pannen) op uitgelengde klossen. Dichtgemetselde wagenhuispoort en centrale hoge schuurpoort onder ijzeren lateien, bewaarde lagere steekbogige schuurpoort. In rechter zijgevel, halfronde venstertjes en dichtgemetselde deur, uilengat in de geveltop. De linker zijgevel is bekroond met een bakstenen topstuk.

Ten noorden van het erf, stalling van 1953, zie blauwhardstenen jaarsteen "HELENE DEWULF 1953". Gele baksteenbouw onder zadeldak (blauw geglazuurde Vlaamse pannen). Rechthoekige stalvensters onder strek, dichtgemetselde poort waarboven heiligennis.

  • LOWIE M., Handzame 1801-1976 dit was onze gemeente, Aartrijke, 1994, p. 38.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve het Klokhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91269 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.