erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
91313
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91313

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoevesite ten noordwesten van de Steenstraat gelegen. Losse, lage bakstenen bestanddelen, U-vormig rondom het begraasde erf gegroepeerd. Korte gekasseide erfoprit, ijzeren hek. Rechts van de hoeve, omhaagde (meidoorn) weide met poel, knotwilgenrij.

Naar verluidt bevindt zich binnen nog een moerbalk gedateerd "1799". De site is als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1827), in eigendom van de Werkense landbouwer Philippus Swaels. Op dat moment zijn het huidige huis en een nutsgebouw reeds aangegeven, omgeven door een boomgaard, land en een 'hof', ten oosten van de boomgaard is er een poel. De overige haaks op de weg geaxeerde nutsgebouwen zijn nu vervangen. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845) als "Ferme Swaels". Bij de mutatie van 1864 (toestand gaat terug tot 1847) wordt er achter het huis een rosmolen gebouwd en wordt het huis vergroot tot een rechthoekige plattegrond. Mogelijk correspondeert dit met de opschrift/ jaatal "PS 1847 CV" in de dakpannen van het huis. "PS" verwijst dan naar Philippus Swaels en "CV" naar de initalen van zijn echtgenote. Bij de mutatie van 1921 (eigenaar Paul Carbon, Oostende) wordt het woonhuis vergroot, worden één van de oude schuren en de stal afgebroken en wordt een nieuw landgebouw opgetrokken. In 1951 volgen de afbraak van de rosmolen, de vergroting van de oude schuur en het bijbouwen van twee nieuwe landgebouwen.

Ten noorden van het erf, boerenhuis, in kern daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Geelbakstenen dubbelhuis van vier traveeën + twee rechter opkamertraveeën onder zadeldak (blauwe Vlaamse pannen, opschrift/ jaatal "PS 1847 CV" in het dakveld aan de erfgevel in rode pannen), geknikte dakoverstek op klossen.

Erfgevel: rechthoekige muuropeningen onder strek, grotendeels vernieuwd houtwerk. Links aansluitend, stalletje onder lessenaarsdak, afgewerkt met aandak met vlechtingen, ervoor pomp. Rechter zijgevel met muurvlechtingen. Rechthoekige muuropeningen onder strek, in de geveltop oculus in een omlijsting van grijs gesmoorde steentjes. De linker zijgevel bewaart vermoedelijk zijn aandak.

Achter het huis, klein nutsgebouw onder pannen zadeldak. In de rechter zijgevel, sporen van stijl- en regelwerk, mogelijk van de vroegere rosmolen (circa 1847).

Ten zuiden van het erf, geelbakstenen nutsgebouw in kern daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, zadeldak (golfplaten). In linker zijgevel, muurankers met jaaraanduiding "1828", in het gevelveld oculus met een bakstenen omlijsting. Licht getoogde muuropeningen onder strek. Aan de erfzijde aanbouw onder lessenaarsdak.

Ten westen van het erf, dwarsschuur met aansluitende lagere stalling onder zadeldaken (rode mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder latei, onder meer van hoge schuurpoort en dichtgemetselde wagenhuispoort.

  • Informatie verstrekt door Dhr. Jos Demaree.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Werken, 1860/5, 1864/4, 1921/6, 1953/6.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91313 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.