erfgoedobject

Halfvrijstaande burgerwoning met achterliggend de Kruisstraatmolen

bouwkundig element
ID: 91325   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91325

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vladslostraat nr. 21. Halfvrijstaande burgerwoning met achterliggend de zogenaamd "Kruisstraatmolen" of "Berghe's Molen" (cf. * Vladslostraat z.nr., op achtererf van nr. 21) en bijhorende nutsgebouwen. Ca. 1876 wordt achteraan een houten staakmolen, overgebracht uit Roeselare, opgericht. Volgens kadastergegevens is de woning in kern te dateren in 1843 en is ze in 1921 hersteld door bakker-molenaar Deschrijver-Vandeberghe na beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op een foto van mei 1916 is het linker venster op de begane grond nog hetzelfde als het huidige rechter venster.
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (grijze Vlaamse pannen). Verankerd, geelbakstenen volume met muurvlechtingen in rechter zijgevel. Gecementeerd parement met pseudovoegwerk, doorgetrokken onderdorpels en geriemde deur- en vensteromlijsting met centraal diamantkop, daterend van de herstellingsperiode (1921). Dubbelhuisopstand, segmentbogige (verdieping) en rechthoekige (begane grond) muuropeningen. Linker venster vergroot tot etalage. Winkeldeur ingevuld met geëtst glas.
Achterliggende nutsgebouwen gebruikt voor de mechanische aandrijving van de Kruisstraatmolen (cf. * Vladslostraat z.nr.). Roodbakstenen volume onder licht hellend zadeldak (golfplaten). Twee ruimtes, één onder tongewelf en een ander onder vlak gewelf. Rode terracottategels als vloer. Twee rechthoekige deuropeningen onder rollaag en een beluikte laadopening onder houten latei, bewaard groengeschilderd opgeklampt houtwerk met oude hengsels voor laadluik.

Informatie Dhr. Jos Demaree.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Werken, 1851/15, 1921/60.


Bron     : Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Halfvrijstaande burgerwoning met achterliggend de Kruisstraatmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91325 (Geraadpleegd op 26-11-2020)