Gemeentehuis van Werken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Werken
Straat Werkenplein
Locatie Werkenplein 11, Kortemark (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortemark (adrescontroles: 27-10-2008 - 27-10-2008).
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Werken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Werkenplein nr. 11/ straat naar de kerk toe (Werkenplein). Voormalig gemeentehuis uit de wederopbouwperiode van de jaren 1920. Opschrift "GEMEENTEHUIS" boven het portaal. Voor het gebouw ligt een roepsteen (cf. Werkenplein z.nr.).

Geschiedenis.

Voor de Eerste Wereldoorlog heeft de gemeente geen gemeentehuis en vinden de gemeenteraadszitingen plaats in de herberg "Het Gemeentehuis" op de Dorpsplaats (huidig Werkenplein).
In 1923 koopt het gemeentebestuur een in puin gelegen pand dicht bij de gemeenteschool, samen met de rechten op vergoeding voor oorlogsschade. Het aangekochte perceel wordt ingelijfd bij de tuin van de onderwijzerswoning. De oorlogsschade wordt gebruikt voor het bouwen van een gemeentehuis aan het Werkenplein waar grond onteigend was. Het gemeentehuis is gebouwd in een regionalistische wederopbouwstijl, naar een ontwerp van bouwmeester Thierry Nolf (Torhout). De "Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten" situeert het project in de periode 1922-1930.
In het begin van de 21ste eeuw krijgt het gebouw een nieuwe eigenaar en wordt het gerestaureerd.

Beschrijving.

Vrijstaand geelbakstenen (sierankers) dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (blauw geglazuurde mechanische pannen), dakvensters onder schilddakjes (leien) en afboordende gootlijst op klossen. Voorgevel aan het Werkenplein: rechthoekige muuropeningen op bakstenen afzaat, verdiept in geprofileerde korfboognissen. Korfbogig geprofileerd portaal, waarboven natuurstenen nis met opschrift "GEMEENTEHUIS". Links van de deur, voetenschraper en kast voor mededelingen cf. natuursteen met inscriptie "AMBTELYKE MEDEDEELINGEN". Rechts, bronzen gedenkplaat voor het Landtornooi van 1952. Het witgeschilderd houtwerk is recent vernieuwd, grosso modo naar oud model, doch met weglating van het glas-in-lood in de bovenlichten. Klooster - en kruiskozijnen, benedenvakken met kleine roedeverdeling.
De zijgevels zijn opgevat als verhoogde tuitgevels en deels blind met korfboognissen.
De achtergevel is geritmeerd door vier venstertraveeën: getoogde kruis- en kloosterkozijnen verdiept in korfboognissen. Vernieuwd houtwerk, doch hier met behoud van glas-in-lood in de bovenlichten.

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN-ONROEREND ERFGOED, Levend archief.
Mijn dorp in het Krekedal. Handzame-Kortemark-Werken-Zarren, Kortemark-Handzame, 1978, s.p. (iconografie).
NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986.
SLEMBROUCK B., Werken. Heemkundige studie over de gemeente Werken, Langemark, 1955, p. 179-180.

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Werkenplein

Werkenplein (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.