erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
91402
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91402
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 19de-eeuwse hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

19de-eeuwse hoeve. Opstelling met lage, losse bestanddelen rond een begraasd erf. Gebouwenbestand bestaande uit een boerenhuis met aanpalend lagere en smallere stalling en vrijstaande schuur. Voor het huis en de stalling, bewaarde stoep van rode bakstenen op hun kant. De site is iets hoger gelegen dan de omringende weilanden. De erfoprit met recent hek loopt tussen de gebouwen door verder in oostelijke richting.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) bevinden zich op deze plaats twee parallelle gebouwen in een boomgaard, dwars op de straat georiënteerd. Op het primitief kadasterplan (circa 1827) en op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845) zijn een boerenhuis met een aansluitende stalling en een vrijstaande schuur weergegeven op dezelfde plaats als de huidige gebouwen. Volgens het kadaster wordt de hoeve in 1860 volledig herbouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar, de Handzaamse heelmeester Pattyn. Hierbij hoort ook een in de tweede helft 20ste eeuw afgebroken bakhuis ten noorden van het woonhuis.

Ten noorden van het erf, 19de-eeuws boerenhuis, mogelijk met oudere kern. Verankerde, gele baksteenbouw van drie traveeën + linker opkamertravee onder zadeldak (rode Vlaamse pannen) met geknikte dakoverstek. Gecementeerde plint. Licht getoogde muuropeningen onder strek met smalle voeg, rechthoekig opkamervenster. Bewaard witgeschilderd blokraam in de opkamer en ramen met T-indeling. Achtergevel: eenvoudige smeedijzeren voetenschraper, licht getoogd keldervenster, getoogde deur en rechthoekige vensters onder strek. Bewaarde witgeschilderde blokramen en groengeschilderde strokendeur en -luiken. In erfgevel, onderdorpels van grijsgesmoorde terracottategels, in achtergevel van bakstenen op hun kant.

Ten noorden van het erf, bij het huis aanpalende stalling. Verankerd volume van gele baksteen, gedeeltelijke invulling van rechter zijgevel en achtergevel met rode baksteen. Zadeldak (rode Vlaamse pannen). Licht getoogde muuropeningen onder strek met bewaarde groengeschilderde strokenluiken en -deuren. Recente stalvensters. Rechter zijgevel met licht getoogde en beluikte laadopening.

Ten westen van het erf, dwarsschuur. Roodbakstenen volume onder overkragend zadeldak (rode mechanische pannen). Segmentbogige poortopening, recente muuropeningen onder strek, vertikale luchtspleet, links dichtgemetselde lagere wagenhuispoort.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Zarren, 1860/14.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91402 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.