erfgoedobject

Molenaarshoeve bij de Couchezmolen

bouwkundig element
ID
91466
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91466

Juridische gevolgen

Beschrijving

Aan de straat gelegen molenaarshoeve bij de "Couchezmolen". De hoeve is als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1827), in eigendom van werkman Joseph Couchez. De hoeve kent op dat moment een eenvoudige opstelling met huis en nutsgebouw haaks op straat, op een erf met boomgaard. Bij de mutatie van 1859 wordt het huis opgedeeld in een tweewoonst. Bij de mutatie van 1872 wordt dit weer ongedaan gemaakt (de stenen molen is ondertussen gebouwd. Circa 1876 wordt het huis vergroot en in twee opgedeeld. In 1903 wordt het opnieuw één huis. In 1941 wordt het nutsgebouw uitgebreid tot een L-vormige plattegrond.

Ten noordwesten van het deels begraasde erf en van de molen, laag molenaarshuis, in zijn huidige vorm vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw (mogelijk quasi volledige herbouw bij de vergroting circa 1876). Geelbakstenen dubbelhuis van zes traveeën + één vernieuwde travee met garage rechts, gecementeerde plint met schijnvoegen. Zadeldak (blauwe mechanische pannen), overstekende dakranden met windborden. Erfgevel: uitkragende bakstenen band onder de gootlijst met getrapte fries, getoogde muuropeningen onder strek. Vernieuwd houtwerk met grote roedeverdeling, luiken. Gelijkaardige achtergevel. Linker zijgevel deels gecementeerd, rondboogvenstertjes met bewaard houtwerk in het gevelveld.
Achter het huis, lage stalling onder zadeldak (blauwe mechanische pannen) vermoedelijk uit de jaren 1920 (niet aangeduid op het kadasterplan). Ten oosten van het erf, in oorsprong 19de-eeuws nutsgebouw onder zadeldak (blauwe mechanische pannen). Rode baksteenbouw, getoogde muuropeningen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Zarren, 1859/25, 1872/9, 1876/6, 1903/12, 1941/10.
  • HASQUIN H., Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, Brussel, 1980-1981, p. 1270 (iconografie).

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Couchezmolen

  • Is deel van
    Zarren-Lindestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Molenaarshoeve bij de Couchezmolen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91466 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.