erfgoedobject

Couchezhoeve en omgeving

bouwkundig / landschappelijk element
ID
91468
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91468

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achteringelegen historische hoeve, zogenaamd "Couchezhoeve" naar de Zarrense familie Couchez. Twee oude lindes met houten boomkapelletje aan de erftoegang. De lindes zijn aangeplant als welkomstlindes, om de bezoekers van het erf te "zuiveren" en het kwade te weren. Het traditionele beheer van het knotten van de bomen wordt nog steeds in stand gehouden. De landelijke omgeving rond de hoeve is tevens goed bewaard gebleven; boomgaard, weides met bomenrijen van onder meer Canada- en Italiaanse populieren en wilg (knotbomen).

De hoeve is als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778): hoevesite met ruim L-vormig volume, twee kleinere volumes en een poel binnen een ruime boomgaard. De hoeve is aan het einde van de 18de eeuw toegankelijk via een lange dreef met bomen vanaf de huidige Vlaestraat (nog bewaard in actuele perceelsstructuur) en de huidige kortere erfoprit vanaf de Zarren-Lindestraat. Op het primitief kadasterplan (circa 1827) is de hoeve - op dat moment eigendom van Jan De Croeser, Brugs eigenaar - aangeduid met vier losse bestanddelen in het vierkant rond het erf gegroepeerd, er is een poel, een boomgaard ter hoogte van de huidige erfoprit en een ruime "hof" achter het huis. Het huis situeert zich ten noordwesten van het erf, vermoedelijk met een geïncorporeerde stalling. De mutatie van 1860 (situatie voor) toont in de boomgaard een gebouw, dat bij de mutatie van 1886 alweer afgebroken is.

Op de Kaart van het Militair Cartografisch Instituut (opmeting 1861) is de hoeve aangeduid als "Ferme Coucker", wellicht is bedoeld Couchez, naar die familie. Bij de huidige erftoegang is een windmolen aangeduid: familie Couchez herbouwt deze molen in 1870 op de noordelijker gelegen site van de huidige "Couchezmolen". Bij de mutatie van 1886 (vermelding "plus de 5 ans") wordt het kleine nutsgebouw ten noordoosten van het erf vergroot. Hoeve met losse lage bakstenen bestanddelen onder zadeldaken (rode mechanische pannen) in het vierkant rondom het niet verharde erf gegroepeerd. Het huidige gebouwenbestand is in kern 19de-eeuws, maar onderging wellicht wijzigingen of herstellingen na de Eerste Wereldoorlog. Op het erf mestvaalt en een klok om personeel te 'roepen' (een gelijkaardige klok is bewaard in Zarrenstraat nummer 2).

Ten noorden van het erf, boerenhuis met 19de-eeuwse kern, L-vormige uitbouw aan de achterzijde. Witgeschilderde baksteenbouw boven gecementeerde plint. Haakse uitbouw onder lager zadeldak aan de achterzijde. Daarbij sluit nog eens een lager nutsgebouw met schoorsteen aan.
Ten zuiden van het erf, dubbele dwarsschuur. Geknikte dakoverstek, hoge schuurpoorten met klinket, lichtgleuven, lagere getoogde deuren.
Ten oosten van het erf, wagenschuur met drie traveeën.
Ten westen van het erf, stalling. Laadvensters onder zadeldak, licht getoogde muuropeningen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Zarren, 1860/39, 1886/57, 1951/14.
  • BAERT S. & VANNESTE P. 2008: Historische hoeve Couchezhoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/91468 (geraadpleegd op 28 augustus 2022).

 

Auteurs: Schepens, Annelies; Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Couchezhoeve en omgeving [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91468 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.