erfgoedobject

Gemeentehuis van Zarren

bouwkundig element
ID
91470
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91470
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, circa 1925 gebouwd naar ontwerp van architect Jerome Deboutte (Ardooie, geboren te Zarren in 1883, zoon van de vroegere burgemeester Alfons) (zelfde architect als van de Sint-Dionysiuskerk). Jaaraanduiding "ANNO"/ "1925" in de 'representatieve gevel' aan het Zarrenplein. Beeldbepalend hoekpand zowel voor het Zarrenplein als voor de Esenstraat.

Reeds bebouwing weergegeven op deze plaats op het primitief kadasterplan (circa 1827). Voor de Eerste Wereldoorlog stond hier de meisjesschool, die in oktober 1914 door de Duitsers in brand werd gestoken. Het perceel wordt volgens kadaster circa 1926 opnieuw bebouwd door oprichting van het gemeentehuis.

Geelbakstenen wederopbouwarchitectuur met lichte inslag van de art deco. Op de hoek, hoger opgetrokken hoofdvolume van twee volwaardige bouwlagen onder elkaar snijdende zadeldaken (mechanische pannen), lager aansluitend deel (ter hoogte van de Esenstraat) van anderhalve bouwlaag onder zadeldak met nutsgedeelte (zie poorten) en woning (mogelijk conciërgewoning en voormalige gevangenis, zie getraliede vensters). Geprononceerde baksteenarchitectuur zie verdiepte vensternissen op afzaten, deels gevat in verdiepte muurnissen, en de baksteenversieringen in dambordpatroon. Gebruik van simili-steen en blauwe hardsteen voor sierelementen, van witgeschilderd beton voor de vensterkozijnen. Verzorgde belijning door de gootlijsten en dakoverstekken op geprofileerde klossen, onderbroken door boven de gootlijst uitstekende bakstenen topstukken.

Hoofdvolume: twee smalle traveeën + drie traveeën oplopend in puntgevel. Verdiept rondboogportaal. Rechts van het portaal, centrale vooruitspringende travee met kastjes voor ambtelijke berichten (zie opschrift), erboven driezijdig balkon op console, bakstenen leuning waarin oculus met wapenschild van de gemeente Zarren (gekleurd bas-reliëf). Ter hoogte van het balkon, deurvenster in een verdiepte rondboogopening, oplopend in plat stuk met jaaraanduiding "ANNO"/ "1925", hierboven - in het gevelveld - drie gekoppelde venstertjes tussen muurvakken, geflankeerd door oculi met wapenschilden, links leeuwenschild en rechts wapenschild van West-Vlaanderen (gekleurd bas-reliëf). De functie van gemeentehuis wordt hier veruitwendigd door het portaal, de plaats voor ambtelijke berichten, het balkon met deurvenster, de wapenschilden en de vlaggenhouders. De zijgevel aan de Esenstraat is geritmeerd door muurvakken.

Lager nutsgedeelte (ter hoogte van Esenstraat): twee korfboogpoorten (links blind), boven de rechter poort laadvenster. Rechts hiervan, woning: lage getraliede vensters (zie cel van vroegere gevangenis), waarboven groot veelzijdig raam met bewaard geometrisch houtwerk, aansluitend twee traveeën oplopend in risaliet met puntgevel. Bewaard witgeschilderd houtwerk met grote en kleine roedeverdeling.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Zarren, 1870/5, 1910/3-2, 1926/1.
  • DEMAREE J., Een kwarteeuw Zarren. 1900-1925, Sint-Andries, 2002, p. 84, 87.
  • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Gemeentehuis van Zarren [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91470 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.