erfgoedobject

Hoeve uit 1927

bouwkundig element
ID
91500
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91500

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve uit 1927
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gerenoveerde hoeve uit 1927, op oudere site die minstens opklimt tot het eerste kwart van de 18de eeuw. Gelegen nabij de grens met Izegem, waar de weg een bocht in rechte hoek maakt.

Een kaart in het renteboek van de heerlijkheid Grysperse (1723) beeldt het woonhuis af op de huidige plaats, met een drietal kleinere landgebouwen ten noord- en zuidwesten. Aan de noord- en oostzijde (straatzijde) wordt nog een stuk walgracht afgebeeld, die naar het westen doorloopt en eveneens de naburige hoeve of bebouwing gedeeltelijk omhelst. Ook de Ferrariskaart (1770-1778) beeldt bebouwing af op deze plaats, bestaande uit een drietal volumes met een stuk walgracht aan de oostzijde. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) staat op deze plaats een driewoonst met naastgelegen landgebouw en boomgaard, eigendom van landbouwer François Vinckier uit Izegem (mogelijk landarbeiderswoningen). Rond 1864 worden de huisjes verenigd tot één woning. In 1937 registreert het kadaster een vergroting van de schuur en samenvoeging van de percelen. Vermoedelijk vindt de verbouwing reeds in 1927 plaats (zie jaartalsteen woonhuis). Daarbij worden het landgebouw en het woonhuis grotendeels heropgebouwd door landbouwer Victor Verhulst, het landgebouw wordt hierbij vergroot en van een oostelijke uitbreiding voorzien. Een klein noordelijk bijgebouw wordt afgebroken.

Vernieuwd erf in grasperken en kasseibestrating, waarrond losstaande hoevegebouwen in rode baksteenbouw onder zadeldaken in mechanische pannen. Erftoegang via bakstenen erfpijlers met verdikt topstuk en basement, waartussen een nieuw ijzeren hekken. Linkerpijler met rondboognis in zwarte baksteentjes waarin beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Ten noorden van het erf een oost-west georiënteerd eenlagig woonhuis op lichte verhoging, met erfgevel van oorspronkelijk vijf traveeën waaraan over de twee westelijke traveeën een nieuwe veranda werd toegevoegd onder haakse nok. Getrapt tandfries onder nieuwe lijstgoot. Getoogde muuropeningen waarin vernieuwd houtwerk (zesvlakramen). Centrale deur waarboven een laaddeurtje onder haaks zadeldakje met windborden. Oostgevel met rondboognis in gesmoorde baksteentjes waarin beeld Onze-Lieve-Vrouw, waarboven een natuurstenen jaartalsteen "1927". Lage oostelijke aanbouw onder golfplaten lessenaarsdak. Noordgevel met oostelijke opkamer en getralied keldervenster. Ten noorden van de woning ligt een boomgaard.

Aan de westzijde van het erf een landgebouw (nok haaks op woning) dat voorheen stal en schuur herbergde, rechthoekige muuropeningen, laaddeurtje onder haaks zadeldakje met windborden.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1864/7, 1937/13.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten, VI, nr. 2772: Renteboek van de heerlijkheid 't Gryspersche, 1723.

Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve uit 1927 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91500 (Geraadpleegd op )