Oorlogsmonument met Heilig Hartbeeld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lendelede
Deelgemeente Lendelede
Straat Dorpsplein
Locatie Dorpsplein zonder nummer, Lendelede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lendelede (adrescontroles: 03-03-2009 - 03-03-2009).
  • Inventarisatie Lendelede (geografische inventarisatie: 01-02-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsmonument met Heilig Hartbeeld

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpsplein z.nr. Oorlogsgedenkteken met H. Hartbeeld, ter ere van de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Gedenkteken geplaatst tussen 1919 en 1925, vervaardigd door J. Dekeyser uit Izegem. Aanvankelijk voorzien van een eenvoudig kruis met gedrapeerd doek. H. Hartbeeld n.o.v. Bernard Breemersch op het gedenkteken geplaatst en ingehuldigd in 1925, onder grote festiviteiten.

Geplaatst in een met hardsteen omheind bloemperk. Vierkante hoge geprofileerde meerdelige sokkel, naar boven toe versmallend, waarop een bronzen H. Hartbeeld met aureool van elektrische lampjes en twee lichtarmaturen bevestigd op de sokkel. H. Hartbeeld gesigneerd: "BERNARD BREEMERSCH, 1925".
Op de bovenste geleden van het gedenkteken: opschrift "UIT / ERKENTELIJKHEID / AAN ONZE / GEVALLENE / STRIJDERS / 1914-1918 / 1940-1945 / DE GEMEENTE / LENDELEDE", met daaronder een reliëf met vaandel en staande leeuw, op beide zijkanten met laurierkrans met linten. Middenstuk met zwartmarmeren platen, o.m. met de namen van W.O. I en heldenleuzen. Op het basement een reliëf met woudhoorn en gekruiste palmtak en sabel, witmarmeren plaat met inscriptie: "TOEWIJDING / DER GEMEENTE / AAN 'T H. HERT / 10 MEI 1925". Later toegevoegde zwartmarmeren plaat met de namen van W.O. II. Hardstenen gedenkteken gesigneerd: "J. DEKEYSER, ISEGHEM".

JACOBS M., Zij die vielen als helden ..., Deel 2: Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Brugge, 1996, p. 215-216.
VANDEWALLE R., Lendelede in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, afb. 21.

Bron: Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsplein

Dorpsplein (Lendelede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.