erfgoedobject

Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut

bouwkundig element
ID
91506
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91506

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dorpsplein nr. 2/ Heulsestraat. "Sint-Vincentiusinstituut", secundair onderwijs van de eerste graad en beroepsvoorbereidend onderwijs.

Historiek
De bouwgeschiedenis van het Sint-Vincentiusinstituut hangt nauw samen met de geschiedenis van het klooster, de kloosterschool en het pensionaat (cf. Heulsestraat nr. 1).

Beschrijving
Het gebouwencomplex van het Sint-Vincentiusinstituut gaat voor een groot stuk terug op de oude kloosterschool met pensionaat. De gebouwen zijn grosso modo gebouwd in twee vierkanten rondom speelplaatsen. De vleugel langsheen het Dorpsplein bestaat uit het voormalige pensionaat en het nieuwere voorgebouw.
Voormalig pensionaat in rode baksteenbouw van drie bouwlagen en vijf traveeën (oorspronkelijk zeven) onder half schilddak in zwartgeglazuurde mechanische pannen (nok parallel met straat), straatgevel gekenmerkt door een centraal erkertorentje in de tweede travee over de tweede en derde bouwlaag onder zeszijdig torenspitsje in leien; nieuwe lijstgoot. Verdiepte travee-indeling, met op de eerste twee bouwlagen rechthoekige muuropeningen, op de derde bouwlaag gesloten door segmentboogopening, gevel afgeboord door muizentand.
Voor een stuk aangebouwd en iets noordelijker geplaatst, het voorgebouw van drie bouwlagen en zes traveeën + één brede beglaasde inkomtravee, in betonpanelen onder schilddak in zwartgeglazuurde mechanische pannen (nok parallel met straat). Zijgevel gekenmerkt door centraal accentuerende travee met blauwe panelen borstwering en opstanden in bruine baksteen. Hoofdingang van de school aan de rechterzijde geflankeerd door bronzen haut-reliëfbeeld van de H. Vincentius (hing oorspronkelijk in de inkomhal). Aan de zuidzijde van het voorgebouw ligt nog een oudere haakse vleugel van twee bouwlagen.
Aangebouwd in een rechte hoek aan de hogere pensionaatvleugel en gelegen langsheen het begin van de Heulsestraat, een schoolvleugel van twee bouwlagen onder schilddak in zwartgeglazuurde mechanische pannen (nok parallel met Heulsestraat). Deze vleugel bestond oorspronkelijk uit maar liefst vijftien traveeën en twee bouwlagen, met centraal een hoge poortdoorgang met rondboogomlijsting en bovengaande beeldnis. Na de verbouwing van 1931 blijft de centrale poort behouden maar worden de kleine vensteropeningen vervangen door grotere raamopeningen onder betonnen lateien (cf. Heulsestraat nr. 1), thans nog bewaard aan de zijgevels en speelplaatsgevel. De gevel wordt gecementeerd en voorzien van voegwerkimitatie en siercementering in de plint en op de lateien. De straatgevel aan de zijde van de Heulsestraat wordt volledig vernieuwd in de jaren 1960, bij de bouw van het voorgebouw en de uitbreiding van het klooster (n.o.v. arch. S. Wylein), waarbij dezelfde materialen worden toegepast die terug te vinden zijn in het voorgebouw: middengedeelte met twee horizontale vensterstroken met stalen ramen en betonpanelen, geflankeerd door muurdelen in bruine baksteen. Centrale toegang benadrukt door decoratief netwerk van cirkelvormige patronen in geglazuurde keramiek. Aan de speelplaatszijde is het houten schrijnwerk uit het interbellum nog bewaard (bovenlichten in kleine roedeverdeling). Nieuw geveldeel op de plaats waar de vroegere zuidelijke kloostervleugel was aangebouwd. Aan de oostzijde wordt de 'fietsenkoer' begrensd door de vleugel die de school met het klooster verbindt.
De eigenlijke speelplaats ten oosten van deze vleugel en van de kloosterkapel wordt aan de noord- en oostzijde omsloten door nieuwere schoolgebouwen uit 1959 onder platte bedaking, uitgewerkt in dezelfde bruine baksteenbouw, met invulling van glaspartijen: een klassengedeelte van zes traveeën en twee bouwlagen met gevel in witte baksteenbouw, aansluitend de lage nutsvleugel met gekleurde beglazing achter betonnen spijlen; aan de oostzijde de hoge turnzaal met dito glaspartij. Aan de zuid- en westzijde omsloten door de kloostergebouwen. Aansluitend daarop de kleuterschool.
Interieur. In het pensionaat was eertijds een feestzaal met podium. De straatvleugel was onderverdeeld in chambrettes. Thans tweede en derde bouwlaag volledig vernieuwd, opgedeeld in klaslokalen. Enkele bewaarde beglaasde paneeldeuren ter hoogte van de erkeruitbouw, resterende voluutvormige consoles. Begane grond met cementtegelvloer met florale motieven. In het voorgebouw bevindt zich nog een vergaderzaal met houten lambrisering.

GEMEENTEARCHIEF LENDELEDE, Bouwvergunningen, 1957-1962.


Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91506 (Geraadpleegd op 04-03-2021)