Villa Rodemont

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lendelede
Deelgemeente Lendelede
Straat Heulsestraat
Locatie Heulsestraat 96, Lendelede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lendelede (adrescontroles: 03-03-2009 - 03-03-2009).
  • Inventarisatie Lendelede (geografische inventarisatie: 01-02-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Rodemont

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Villa Rodemont", alleenstaande woning met cottage-invloeden, volgens kadaster opgetrokken in 1911 in opdracht van Leopold Declercq-Debal uit Roeselare. Volgens literatuur opgetrokken in opdracht van Constant Vandemoortele. Bij de bouw van de villa wordt wordt een dikke kleilaag aangetroffen, die aanleiding geeft tot de oprichting van de steenbakkerij Vandemoortele in 1914. Wordt gerenoveerd op het moment van opname (2008).
Vrijstaande woning van één bouwlaag onder vernieuwd schild- en zadeldak (nok parallel met straat). Aan de straatzijde een houten vijfzijdige erkeruitbouw op bakstenen basis. Getoogde muuropeningen onder strek met alternerend gebruik van witte baksteen, thans veelal doorgetrokken naar onder. Witbakstenen banden. Overhoekse steunberen op de hoeken, gebruik van natuursteen voor de hoekblokken. Gecementeerde plint met voegwerkimitatie. Haakse puntgevel met rondboogvenstertje, vakwerkimitatie en bebording.
Aan de zuidzijde een traptorentje op vierkant grondplan met leien tentdak, spitse dakvenstertjes met bebording. Geleed door natuursteenbanden, kleine rechthoekige muuropeningen. Verbouwd bijgebouw ten westen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1912/8.

Bron: Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

maakt deel uit van Heulsestraat

Heulsestraat (Lendelede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.