erfgoedobject

Hof te Landegem

bouwkundig element
ID
9157
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9157
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Grote gesloten hoeve, gelegen in een zacht golvend, beboomd landschap, met populierendreef vanaf de Steenweg. Witgeschilderde hoevegebouwen van diverse volumes onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een deels gebetonneerde en onverharde binnenplaats. Ten zuidoosten, in het verlengde van de stalvleugel herbouwd poortgebouw onder plat dak met puntgevel aan de straatkant, segmentboogpoort in vernieuwde omlijsting van natuursteen.

Ten noordoosten, grondig gerestaureerd boerenhuis, jaartal 1679 op gevelsteen in de zijpuntgevel aan de straatkant (hergebruikt materiaal?). De vier linker traveeën zijn het best bewaard gebleven: witgeschilderde verankerd bakstenen gebouw van één bouwlaag onder steil zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) met klokkenruiter, uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw. Gekoppelde rechthoekige beluikte vensters met arduinen lekdrempels. Achtergevel met voorheen beluikte aangepaste muuropeningen. Rechts, zijpuntgevel met aandak en vlechtingen op geprofileerde kraagsteen. Rechts, zeer vrij recent gerestaureerd gedeelte met natuurstenen parement. Erfgevel met segmentboogdeurtje in vernieuwde natuurstenen omlijsting, gedicht kruisvenster en bolkozijn. Achtergevel met rechthoekige vensters in omlijsting van arduin. Gedateerde zijpuntgevel aan de straatkant met rechthoekige en segmentboogvormige vensters. Gordijnboogdeur in omlijsting van arduin op neuten, geprofileerde sleutel (hergebruikt materiaal?). Ingewerkt wapenschild, verwijzend naar Sint-Pietersabdij (hergebruikt materiaal?). Links, haakse aanbouw van één travee, verbinding met poort.

Links, in het verlengde van het boerenhuis, lage stalvleugel (19de eeuw) met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Ten noordoosten, grote dwarsschuur onder gebogen zadeldak op daklijstbalkjes, rechthoekige poorten, zijpuntgevels met uilengaten (19de eeuw). Ten noordwesten, gesmeed ijzeren veldpoort met balusters. Ten noordwesten en ten zuidoosten, aangepaste stalvleugels met rechthoekige muuropeningen.


Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Sinds inventarisatie werd de hoeve gerenoveerd. De boerenwoning en het aansluitend poortgebouw werden ingrijpend vernieuwd, met verlies van erfgoedwaarde tot gevolg. Ook andere onderdelen van de hoeve ondergingen aanpassingen, zo werden de stallen verbouwd en werd de dreef gerooid. De ensemblewaarde en de herkenbaarheid van de historische hoeve zijn hierdoor verdwenen.

  • Informatie verkregen tijdens het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed, 2022.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hof te Landegem [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9157 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.