erfgoedobject

Hoeve Goed te Nobels

bouwkundig element
ID: 91570   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91570

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Goed te Nobels
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kortrijksestraat nr. 109. "Goed te Nobels", historische hoeve met boerenhuis en schuur die minstens opklimmen tot de 18de eeuw.

Historiek.
Z.g. naar Gillis de Nobele, eigenaar uit de 17de eeuw. De hoeve behoort tijdens het ancien régime tot de heerlijkheid Meulewalle.
Op de Ferrariskaart (1770-1778) worden drie gebouwen in U-vormige opstelling rond een erf weergegeven, met een vierde gebouw ten westen daarvan. De hoeve is in die tijd bereikbaar vanaf de Orsestraat, thans via de Kortrijksestraat. Ook een 18de-eeuwse kaart van de heerlijkheid Meulewalle beeldt het boerenhuis en de schuur af op de huidige plaats, in L-vormige opstelling rondom het erf, zowel verbonden met de Orsestraat via een zuidelijke dreef als met de Kortrijksestraat via de huidige erfoprit. Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) weergegeven met boerenhuis-stal en schuur, met kleinere bijgebouwen op het erf, toen eigendom van Louis de la Kethulle uit Gent. Rond 1880 verdwijnen de bijgebouwen en wordt ten zuidoosten van de hoeve een bakhuisje opgericht. In 1938 registreert het kadaster een verbreding van het stalgedeelte en een westelijke aanbouw aan de schuur. Daarbij wordt ook de erfgevel van het boerenhuis licht aangepast. Ten westen van de hoevegebouwen wordt een langwerpig oost-west georiënteerd landgebouw opgericht. Ook ten oosten van het boerenhuis verschijnt een nieuw volume.
Hoeve thans nog uitgebaat als varkensbedrijf, en voor akkerbouw en groenteteelt.

Beschrijving.
Losstaande roodbakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen) in L-vormige constellatie rond beboomd en begraasd erf met omlopend pad in losse verharding. Toegankelijk via ijzeren hek tussen betonnen pijlers. Ten noorden het boerenhuis met aanpalende stal aan de westzijde onder lagere nok. Woongedeelte van zeven traveeën met houten schuiframen in rechthoekige muuropeningen onder betonlateien (oorspronkelijk getoogd). Erfgevel in strak voegwerk met bijgekleurde baksteen, gedichte deuropening naast laatste travee. Arduinen onderdorpels, gecementeerde plint en band. Houten lijstgoot. Oostelijke zijgevel met vlechtingen en laaddeur. Stalaanbouw van drie traveeën en een poorttravee uit de jaren 1930, gekenmerkt door rechthoekige staldeuren en -vensters onder betonnen lateien.
Aan de westzijde van het erf, haaks op het boerenhuis, de grote dwarsschuur onder overkragend zadeldak. Erfgevel met centrale schuurpoort (nieuwe schuifpoort), zuiddeel met lage korfboogvormige wagenhuisopening waarboven een laadluik, noorddeel met getoogde deuropeningen waarboven asemgaten. Zijgevels met vlechtingen en asemgaten.
Bij de erfoprit ten zuiden van het erf een vervallen bakhuisje onder zadeldak in Vlaamse pannen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1890/25, 1938/7.
RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Kerkarchief Harelbeke, nr. 1540b: drie kaarten van de heerlijkheid Meulewalle, ten noorden van de weg van Lendelede naar St.-Eloois-Winkel, 18de eeuw.


Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Goed te Nobels [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91570 (Geraadpleegd op 21-10-2020)