erfgoedobject

Hoeve Klein Rodemont

bouwkundig element
ID
91574
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91574

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve "Klein Rodemont" of "hoeve Vercaemer", bestaande uit 19de- en 20ste-eeuwse hoevegebouwen, woonhuis mogelijk met oudere kern. Thans leegstaand.

De hoeve ressorteerde onder de heerlijkheid Rodemont, waarvan het "Goed te Rodemont" (Heulsestraat) het foncier was. De Ferrariskaart (1770-1778) biedt een onduidelijke weergave van de straat, waarbij vanaf het kruispunt met de Kwadestraat geen bebouwing meer wordt weergegeven. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) worden de drie gebouwen op hun huidige plaats weergegeven, in U-vormige opstelling rond het erf met bakhuisje aan straatzijde. Op dat moment is de hoeve eigendom van grootgrondbezitter Vantieghem uit Gent. Volgens kadaster wordt het woonhuis rond het midden van de 19de eeuw vergroot, toen eigendom van Augustin Goethals uit Gent. Vermoedelijk worden de landgebouwen rond het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw vernieuwd.

Een stuk van 5,5 hectare nabij het achterliggende klei-ontginningsgebied van het bedrijf Stevan (zie Heulsestraat) is in het begin van 21ste eeuw door Bos en Groen (thans Agentschap voor Natuur en Bos) beplant, met de bedoeling er een bos en/of recreatiezone aan te leggen.

Hoeve bestaande uit losstaande bakstenen bestanddelen onder overkragende zadeldaken (mechanische pannen) in U-vormige constellatie rondom een semiverhard en begraasd erf, afgesloten van de weg door een omheining in betonpanelen, toegankelijk via een ijzeren hek.

Aan de noordzijde het boerenhuis van zeven traveeën onder overkragend zadeldak in mechanische pannen (nok haaks op straat). Licht getoogde vensteropeningen met betegelde onderdorpels, waarin divers bewaard houtwerk (onder meer schuiframen en ramen met houten kruisverdeling), voorzien van luiken. Deuropening met gecementeerde omlijsting, nieuwe deur. Voorliggende baksteenstoep. Aan de oostzijde een aangebouwd stalletje onder lessenaarsdak. Zijgevels met vlechtingen en bebording. Ten westen een nieuwe stal in betonsteen.

Parallel met het woonhuis en ten zuiden van het erf, de stal met ruime dakoverkraging aan erfzijde, in de loop van de 20ste eeuw voorzien van nieuwe muuropeningen.

Aan de westzijde de dwarsschuur (nok haaks op woonhuis), met centrale schuifpoort, aan weerszijden geflankeerd door lagere poorten onder ijzeren lateien (I-profiel). Deels gedichte getoogde muuropening. Ten oosten van het erf staat aan de straatzijde een vervallen bakhuis, in donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1877/22.
  • DELAERE J. e.a., Landelijk leven en hoevengids, Lendelede, Lendelede, 1987, p. 89.
  • ODW, Zo'n 5,5 ha bos rond Hoeve Vercaemer, in Het Nieuwsblad, 28/12/2005.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het woonhuis is gesloopt, de losstaande hoeveonderdelen kregen nieuw schrijnwerk. 

  • Geoportaal Onroerend Erfgoed, Orthofoto 2020, Kuurnsestraat 64, Lendelede [online], http://geo.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 20 december 2022). 
  • Informatie meegedeeld door Intercommunale Leiedal (13 december 2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Klein Rodemont [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91574 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.