erfgoedobject

Steenbakkershoeve

bouwkundig element
ID
91581
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91581

Juridische gevolgen

Beschrijving

De "Steenbakkershoeve", toegankelijk via een erfoprit aan westzijde van de straat, gesitueerd tussen het kruispunt met de Hulstemolen- en de Rozebeeksestraat, bestaande uit begin-20ste-eeuwse landgebouwen en woonhuis vermoedelijk met oudere kern.

Historiek

Minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, zie weergave op kaart tiendenboek Sint-Maartensabdij Doornik (circa 1645). In het renteboek Tollenaers (1732) worden twee haaks op elkaar gebouwde volumes weergegeven, bereikbaar via een lange erfoprit. Tevens afgebeeld op het tiendboek van de heerlijkheid Schardauwe uit 1724. Geen duidelijke weergave op Ferrariskaart (1770-1778). De hoeve was gedurende het grootste deel van de 19de eeuw eigendom van de familie Vandeputte. De situatie zoals weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830) toont het woonhuis en een langgestrekt landgebouw haaks op elkaar geplaatst, respectievelijk ten noorden en ten westen van het perceel. Ten noorden van het woonhuis en aan de oostzijde van het perceel bevinden zich drie kleine bijgebouwen. Op 15 maart 1827 krijgt landbouwer Guillielmus Vandeputte het octrooi een steenoven op te richten. De steenbakkerij bevond zich nabij de hoeve en leverde onder meer stenen voor de bouw van de nieuwe sacristie aan de Lendeleedse Sint-Blasiuskerk in 1829. In 1862 wordt de steenbakkerij uitgebreid. De uitbreiding van de hoeve, geregistreerd in 1890, maar volgens kadaster 30 jaar eerder plaatsgevonden, heeft vermoedelijk daarop betrekking. Daarbij werden de drie kleinste volumes vergroot. De hoeve werd in de eerste decennia van de 20ste eeuw ingrijpend verbouwd met een nieuwe stal en schuur uit respectievelijk 1909 en 1911. De woning wordt vernieuwd in 1925.

Beschrijving

Lange erfoprit, aan zuidzijde begrensd door een lage haag en een rij knotbomen. Haaks op de oprit gesitueerde toegang, via een lang ijzeren hek (op baksteenmuurtje) die de volledige breedte van het erf afsluit. Losstaande hoevegebouwen in U-vormige opstelling rond een erf in losse verharding met enkele grasperken.

Ten noorden van het erf een eenlaags woonhuis van acht traveeën onder zadeldak (zwartgeglazuurde mechanische pannen, nok grosso modo haaks op de straat). Siercementering blijkens jaartalopschrift aangebracht in 1925. Getoogde muuropeningen waarin bewaarde T-ramen, deuren onder bovenlicht.

Twee haaks op het woonhuis ingeplante hoge bakstenen landgebouwen, onder een zadeldak in mechanische pannen. Westelijk gesitueerde schuur en oostelijke stal, beide voorzien van laaddeur onder rondbogig bovenlicht (waaiervormige roedeverdeling) met druiplijst en een getrapte bakstenen boogfries in de zijgevels, zuidelijke zijgevels met jaartalsteen "1909" (stal) en "1911" (schuur). Langsgevels afgelijnd door meerdere tandlijsten. Stal voorheen met getoogde muuropeningen, later aangepast met inbreng van nieuwe stalvensters (onder meer onder betonlatei), voorliggende bakstenen stoep. De schuur bevat meerdere poorten, twee schuifpoorten en twee poorten onder metalen latei.

De bakstenen volumes onder zadeldak in golfplaten gelegen ten noorden en westen van het woonhuis, gaan terug op de voormalige steenbakkerij. Het noordoostelijk volume bevat onder meer een hoge schoorsteen, het meest westelijk een verhoogde nok met verluchtingsstraat.

  • Archief Sint-Andriesabdij Brugge, Pretiosa, nr. 6: Tiendboek van de Sint-Maartensabdij van Doornik, circa 1645.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1890/50.
  • Rijksarchief Gent, Fonds de Ghellinck de Vaernewijck. Supplement, nr. 324: Tiendboek van de heerlijkheid Schardauwe, 1724.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten, VI, nr. 6673: Renteboek Tollenaers, 1732.
  • DELAERE J., Geschiedenis van Lendelede tot 2000, Kortrijk, 2000, p. 475.
  • DESPRIET P., VERHAEST M., De Sint-Blasiuskerk in Lendelede, Kortrijk, 1984, p. 29.

Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten)., b
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenbakkershoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91581 (Geraadpleegd op )