erfgoedobject

Rij van tien sociale woonhuizen van 1938

bouwkundig element
ID
91590
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91590

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rij van tien woningen, in 1939 gebouwd naar ontwerp van architect Michel Delrue (Wevelgem) door aannemer Michel Van Assche, in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Allen voor één, één voor allen uit Bissegem.

Typisch sociaal huisvestingsproject uit de late jaren dertig bestaande uit een rij arbeiderswoningen aan de rand van de bebouwde kom met kleine voortuintjes, grotendeels verhard. Woningen van telkens twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen (nok evenwijdig met de straat). Voorgevels met verzakelijkte vormgeving in gele baksteen met gebruik van rode bakstenen voor de eerste bouwlaag en voor de muurdammen tussen de door doorlopende dorpels en lateien gekoppelde rechthoekige vensters in de tweede en derde bouwlaag (met horizontaliserend effect). Alternatieve uitvoering voor de twee uiterste huizen aan beide zijden met toepassing van rode bakstenen voor de volledige breedte van de woning. Over de tien woningen een doorlopende, als latei figurerende band in de eerste bouwlaag, met overkraging ter hoogte van de per twee gekoppelde voordeuren.

Evaluatie

Dit relict heeft architecturale waarde als representatief voorbeeld van de typische sociale huisvesting uit de late jaren dertig (rij arbeiderswoningen met verzakelijkte bakstenen gevels). Erfgoedelementen die hiertoe bijdragen zijn de homogeniteit, de schaal (laagbouw) en de horizontale gevelordonnantie die tot uiting komt in het coloriet en de materialiteit (contrast tussen rode en baksteen).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1938/28.
  • L’Habitation à Bon Marché 1939, 2, 45-46.
  • SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, onuitgegeven werkdocumenten.

Bron     : -
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter, Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rij van tien sociale woonhuizen van 1938 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91590 (Geraadpleegd op )