Vlashandelaarswoning met vlasschuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lendelede
Deelgemeente Lendelede
Straat Roterijstraat
Locatie Roterijstraat 41, Lendelede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lendelede (adrescontroles: 03-03-2009 - 03-03-2009).
  • Inventarisatie Lendelede (geografische inventarisatie: 01-02-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vlashandelaarswoning met vlasschuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Roterijstraat nr. 41. Vlasserswoning met geïncorporeerde vlasschuur, ca. 1927 door landbouwer Cyrille Delobelle gebouwd op de grens van een perceel land dat vroeger bekend stond als de "Koekhaut" (cf. oude straatnaam). In 1942 laat eigenaar Delobelle op het achtergelegen terrein een zwingelarij bijbouwen.
Donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen, getrapte baksteenfries onder houten kroonlijst. Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën gekenmerkt door getoogde muuropeningen waarin gedeeltelijk bewaard schrijnwerk. Laaddeur in de tweede bouwlaag. Interieur met bewaard tegelvloertje in inkom. Vlasschuur verbouwd en met gedichte poortopening.
Achtergelegen gebouw in baksteen en betonsteen onder golfplaten zadeldaken.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1927/3, 1942/8.

Bron: Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

maakt deel uit van Roterijstraat

Roterijstraat (Lendelede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.