erfgoedobject

Hoeve Ten Hoochstede

bouwkundig element
ID: 91629   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91629

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ten Hoochstede
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Veldbosstraat nr. 10. Hoeve "Ten Hoochstede"," historische hoeve bestaande uit 19de- en 20ste-eeuwse hoevegebouwen waarvan schuur en woonhuis met oudere kern.

De hoeve wordt al vermeld in 1362 als "Goed ter Hofstede", later verbasterd tot "Goed ter Hoochstede". In 1520 komt de hoeve in bezit van het Sint-Niklaashospitaal van Kortrijk. Aanvankelijk strekten de landerijen zich uit langs beide zijden van de Veldbosstraat, maar in de tweede helft van de 17de eeuw werd het gebied ten oosten bij een nieuwe kleinere hoeve gevoegd (Veldbosstraat nr. 3). In de 16de eeuw bestond de hoeve uit een huis met oven, schuur, twee stallen, wagenhuis en 'zwijnskot'. In 1664 wordt ook melding gemaakt van een kapel. Op een kaart in het tiendenboek van de Sint-Maartensabdij van Doornik wordt bebouwing weergegeven, toegankelijk via een erfoprit aan oost- en aan zuidzijde. In het tiendboek van de heerlijkheid Schardauwe uit 1724 wordt een volume afgebeeld binnen een omwalling en een parallel volume op een beboomd erf ten zuiden. Aanduiding "Rapschoof" op het hoeveperceel en een drietal omliggende percelen. De hoeve was bereikbaar via een zuidelijk gesitueerde erfoprit met een vertakking naar het oosten toe. Op een wellicht eveneens 18de-eeuwse kaart uit het werk van J. Delaere m.b.t. de geschiedenis van Lendelede, wordt het woonhuis binnen een wal afgebeeld met twee haakse volumes aan zuidzijde. De hoeve was nog steeds toegankelijk via twee erfopritten. De hoeve staat abusievelijk niet afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (1847) wordt het woonhuis weergegeven binnen een omwalling in de vorm van een onregelmatige acht, verder aangevuld met drie kleine landgebouwen en een groot schuurvolume ten zuiden.

Een lange erfoprit leidt naar een erf in losse verharding met grasperk en bomen, toegankelijk via een ijzeren hek tussen vernieuwde witgeschilderde bakstenen pijlers op zwarte plint. Hoofdzakelijk donkerrode bakstenen hoevegebouwen, bestaande uit een losstaand woonhuis ten noorden, een schuurstalvolume in hoekformatie ten zuidwesten en het voormalig bakhuis ten oosten. 20ste-eeuwse loods en stal ten zuiden van het schuurstalvolume.
Eenlagig woonhuis van acht travee├źn onder zadeldak in mechanische pannen. Getoogde muuropeningen onder strek waarin T-schuiframen, luiken en betegelde dorpels. Gecementeerde plint voorzien van voegwerkimitatie. Nieuwe deuren, o.m. onder gedeeld bovenlicht. Nieuw dakvlakvenster. Recente aanbouwen ten westen en ten oosten. Voormalige dwarsschuur onder zadeldak in mechanische pannen, gedichte poort- en deuropening, nieuwe muuropeningen onder betonlatei. Oostelijke zijgevel met vlechtingen. Wagenhuis ten oosten onder zadeldak met lagere nok (Vlaamse pannen), voorzien van houten schuifpoort en houten gevelkapel waarin Mariabeeldje. Ten westen van het erf bevindt zich een stal onder zadeldak in mechanische pannen, getoogde muuropeningen onder strek, laaddeur onder haakse bedaking, hoofdzakelijk vernieuwd schrijnwerk. Voormalige schuur en stal verbonden door recenter stalvolume in de zuidwestelijke hoek, rode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen (lagere nok), muuropeningen onder betonlatei. Voormalig bakhuis onder pannen zadeldak met getoogde muuropeningen.

ARCHIEF SINT-ANDRIESABDIJ BRUGGE, Pretiosa, nr. 6: Tiendboek van de Sint-Maartensabdij van Doornik, ca. 1645.
RIJKSARCHIEF GENT, Fonds de Ghellinck de Vaernewijck. Supplement, nr. 324: Tiendboek van de heerlijkheid Schardauwe, 1724.
DELAERE J., Geschiedenis van Lendelede tot 2000, Kortrijk, 2000, p. 139.
DELAERE J., Het goed ter Hoochstede, in Lethae, nr. 15, 2002, p. 32-38.


Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Ten Hoochstede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91629 (Geraadpleegd op 27-10-2020)