erfgoedobject

Hoeve Ravennesthof

bouwkundig element
ID
91644
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91644

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ravennesthof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ravennesthof
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve "Ravennesthof", ontleend aan het toponiem "Ravenesthoek", waar de hoeve gelegen is, en toegankelijk via een noordelijk gesitueerde afslag van de Winkelsestraat. De site klimt minimaal op tot het begin van de 18de eeuw en is samengesteld uit losstaande bestanddelen uit de 18de, 19de en 20ste eeuw.

Historiek

Een beschrijving van de hoeve uit 1702 is opgenomen in een artikel door J. Delaere. De hoeve bestond in die periode uit een noordelijk gesitueerd woonhuis, een bakhuis in het noordwesten, een schuur ten westen, stallen ten oosten en een poortgebouw ten zuiden. De hoevegebouwen waren bijna volledig opgetrokken uit vakwerk en stonden op een stenen fundament. Het woonhuis was onderkelderd en werd geflankeerd door een aangebouwde stal ten westen en wagenhuis ten oosten. Op een kaart uit het renteboek 't Gryspersche van 1723 wordt een zelfde gebouwenconstellatie weergegeven van woonhuis (noord), schuur (west), stallen (oost) en poortgebouw (zuid). Het bakhuis staat er niet op afgebeeld. De kaart toont de hoevegebouwen op een beboomd perceel binnen een rechthoekige omwalling. In de zuidoostelijke hoek van de omwalling bevond zich een aparte toegang naar een tweede woonhuis dat toebehoorde aan een andere eigenaar. De weergave op de Ferrariskaart (1770-1778) is wellicht niet erg accuraat en toont vier volumes (of twee volumes en een L-vormig gebouw) op een niet langer omwald terrein. In 1788 wordt de huidige schuur gebouwd ter vervanging van de vorige, opgetrokken in vakwerk. De opdracht werd toevertrouwd aan meester-metser Jan Baptiste Deblauwe. Het rijksarchief van Gent bewaart plannen uit 1788 met betrekking tot de bouw van de nieuwe schuur. De huidige schuur vertoont echter enkele verschillen met deze op het plan, onder meer in het aantal steunberen, aan erfzijde thans zes in plaats van de voorziene vier. Mogelijk werd de schuur niet volledig volgens plan uitgevoerd, of werden er later twee steunberen toegevoegd. Op kaartmateriaal uit de eerste helft van de 19de eeuw (Popp-kaart, 1840-1850; Atlas der Buurtwegen 1847) is het huisje ten zuidoosten verdwenen en de omwalling op dezelfde plaats (in tegenstelling tot de weergave op de Ferrariskaart dus slechts gedeeltelijk) gedempt. Het woonhuis en de schuur bevinden zich nog steeds respectievelijk ten noorden en ten westen. Het huidige stalvolume aan de zuidzijde van het perceel wordt er reeds op afgebeeld maar er bleef nog steeds een kleiner volume aan de oostzijde bewaard. Het poortgebouw is verdwenen. In 1886 wordt na een brand het woonhuis volledig en de landgebouwen gedeeltelijk herbouwd. Het overgebleven stalvolume aan oostzijde wordt niet heropgebouwd.

Beschrijving

Verhard erf toegankelijk via brede donkerrode bakstenen pijlers op dito sokkel. Donkerrode verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak in voornamelijk Vlaamse pannen. West-oost georiënteerd eenlaags woonhuis met verhoogde rechthoekige muuropeningen onder betonlatei waarin vernieuwd schrijnwerk. Aanpalende gebouwtjes onder lagere nok aan linker- (stal) en rechterzijde (wagenhuis). Wagenhuis met vernieuwde schuifpoorten onder dak gedeeltelijk in mechanische pannen. Schuur en stal, respectievelijk haaks op en parallel met het woonhuis gesitueerd. Beide gekenmerkt door een gecementeerde plint, een dak met gekartelde bebording en blauwgeschilderde, voornamelijk houten deuren (onder meer tweeledig) onder witgeschilderde getoogde ontlastingsbogen. Dwarsschuur geritmeerd door steunberen en centraal daartussen ingebrachte asemgaten. Blauwgeschilderde poort onder witgeschilderde korfboogvormige ontlastingsboog, voorzien van tweedelig klinket onder spiegelboogvorm. Aan erfzijde geflankeerd door twee deurtjes, wellicht een latere toevoeging, zie nog niet afgebeeld op plan uit 1788. De deurtjes rechts vormen nu de toegang tot de kolen- en aardappelkelder, en bevinden zich onder een korfboogvormige ontlastingsboog die wel reeds staat aangeduid op het plan uit 1788. Erfgevel stal met gedeeltelijk sterk overkragende dakoverstek en klimmende dakkapel, asemgaten. Oostelijke zijgevel gekenmerkt door twee boven elkaar geplaatste deuren, waarboven kapelnis binnen omlijsting met bekronend kruis in zwartgesinterde bakstenen. Zuidelijke gevel voorzien van stalvensters. Open mestvaalt binnen nieuw opgebouwde muurtjes. Recent gebouwde loodsen en restant vroegere walgracht aan oostzijde.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1890/9.
 • Rijksarchief Gent, Fonds de Kerckhove de Dentergem, nr. 177: Schetsen m.b.t. "maeken van een scheure op het goet gebruyckt bij de weduwe van Jan Coucke competerende aan mijnheer Hopsomere", 1788.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten, VI, nr. 2772: Renteboek 't Gryspersche, 1723.
 • DELAERE J. e.a., Landelijk leven en hoevengids, Lendelede, Lendelede, 1987, p. 105.
 • DELAERE J., Flitsen uit het verleden van de hoeve Debode, in Lethae, nr.5, 1983, p. 40-46.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De schuur, die zich ten westen van het erf en haaks op het woonhuis bevond, werd na 2016 gesloopt.

 • Geoportaal Onroerend Erfgoed, Orthofoto’s 2017, Winkelsestraat 260, Lendelede [online], https://geo.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 20 oktober 2021).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Ravennesthof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/91644 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.