Orgel parochiekerk Sint-Bavo

inventaris bouwkundig erfgoed \ orgel

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Lauwe
Straat
Locatie Lauwe (Menen)

Administratieve gegevens

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Sint-Bavokerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voorgeschiedenis

Rond 1880 werd een orgel gebouwd door P. Loncke (Hoogstade); vermoedelijk ging dit samen met de bouw van de nieuwe kerk. Kort vóór 1914 vond reeds een grote herstelling plaats door een niet met naam genoemde hersteller. In 1919 kreeg dit instrument een revisie door J. Anneessens (Menen). Dezelfde bouwer maakte in 1926 een nieuwe blaasbalg en installeerde tevens een electro-ventilator. Een bestek van Anneessens uit 1930 voor een totale renovatie van het orgel is vermoedelijk niet uitgevoerd. In de jaren 1970 heeft een toenmalige pastoor het vervallen orgel verkocht; meer gegevens konden ons hieromtrent niet verstrekt worden. Dit orgel is nog zichtbaar op een foto van het K.I.K. van 1970.

Huidig orgel

Auteur en bouwjaar van dit instrument zijn onbekend. In 1979 kocht het kerkbestuur dit orgel tweedehands; het zou uit een Brussels klooster van zusters Ursulinen afkomstig zijn. Het werd gerenoveerd en in Lauwe geplaatst door de firma "Loncke Orgelbouw" (Zarren).

Bron: -

Auteurs: Roose, Patrick

Datum tekst: 2013

Relaties

maakt deel uit van Sint-Bavokerk

Lauweplaats zonder nummer, 23, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.