Hoeve Kewith

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Gellik
Straat Kewithstraat
Locatie Kewithstraat 61, Lanaken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lanaken (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lanaken (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Kewith

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Thans horeca-functie. In de 19de eeuw uitgegroeid tot vierkanthoeve, de dienstgebouwen, gedeeltelijk daterend van 1834, gedeeltelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf; het woonhuis ten oosten, aansluitend, maar buiten het erf aan de straat gelegen, dateert uit de 18de eeuw, met een laat-classicistische ordonnantie van 1834 of ouder (eind 18de - begin 19de eeuw).

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat) met dakkapellen. Baksteenbouw op een lage, kalkstenen plint; kalkstenen hoekbanden. Rechthoekige, beluikte vensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting. Rechthoekige deur in een geprofileerde kalkstenen omlijsting op neuten; oorspronkelijk houtwerk. Zijgevels met aandaken en vlechtingen.

Bakstenen dienstgebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Inrijpoort in de oostvleugel aan straatzijde; bakstenen korfboogpoort met hardstenen sluitsteen, imposten en schamppalen. Erboven een duifhuis met venster in hardstenen omlijsting. De vleugel bevatte voorheen stallen. Aan erfzijde, getoogde, bakstenen muuropeningen (tweede helft 19de eeuw).

De noord- en zuidvleugels waren oorspronkelijk eveneens stallen; de noordvleugel is voorzien van getoogde, bakstenen muuropeninge, de zuidvleugel toont sporen van verbouwingen.

Dat de dienstgebouwen niet gelijktijdig gebouwd werden blijkt het duidelijkst uit de dubbele dwarsschuur, achteraan het erf: een zichtbare bouwnaad loopt door het midden van de gevel. De linker schuurpoort is gelijkaardig aan de inrijpoort, en draagt op de sluitsteen de datering 1834; de rechterpoort dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en is een eenvoudige, bakstenen korfboogpoort.

  • CHRISTOFFELS H., Gellik 1830-1930, p.24-27.
  • PAQUAY J., De hoeven der kerkelijke instellingen in Limburg in: Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt 5, 1929, p.50.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Kewithstraat

Kewithstraat (Lanaken)

is gerelateerd aan Kasteel Kewith

Kewithstraat 57, Lanaken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.