erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Petrus

bouwkundig element
ID: 9376   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9376

Juridische gevolgen

Beschrijving

Inplanting op de Plaats (Steenweg Ninove-Edingen), omringd door een ommuurd gedesaffecteerd kerkhof. Eertijds onder het patronaat van de abdij van Vicogne; geestelijke dienst in 1735 overgedragen aan de norbertijnen van Ninove. Gotische kerk verwoest door een brand van 1838. Huidige neoclassicistische kerk opgetrokken van 1838 (zie datering gevelplaat) tot 1842; integratie van behouden laatgotisch koor. Toren voltooid in 1860.

De plattegrond ontplooit een deels ingebouwde westtoren, een driebeukig schip van vijf traveeën en een laatgotisch koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, geflankeerd door twee latere sacristieën. Afdekking door middel van een zadeldak (kunstleien) vernauwd over koorpartij. Baksteenbouw met schaarse verwerking van zandsteen (hergebruikt materiaal?) en arduin; koor van zandsteen. Westgevel op zandstenen sokkel, gedomineerd door deels ingebouwde vierkante westtoren met zware torenromp, afgelijnd door zandstenen hoekblokken, uitlopend op een smaller gedeelte met twee geledingen; ingesnoerde naaldspits. Rechthoekig portaal in een geprofileerde omlijsting van arduin met bekronend hoofdgestel; stenen basreliëf (graflegging) boven het houtwerk. Erboven, rondboogvenster, rondboogvormige galmgaten en uurwerkplaten. Rondboognissen met stenen beelden van Sint-Petrus en Sint-Paulus in de westelijke zijbeukgevels. Zijbeuken afgelijnd met zandstenen hoekblokken op zandstenen sokkel, verlicht door middel van rondboogvensters met ijzeren harnas. Laatgotisch koor op sokkel gestut door steunberen met versnijdingen. Spitsboogvensters, gedicht behalve een, afgelijnd met waterlijst, doorgetrokken ter hoogte van de steunbeerkop; vernieuwde tracering. Calvarie in de koorsluiting. Noordelijke sacristie gemarkeerd door rechthoekige deur in een omlijsting van zandsteen. Schip geritmeerd door rondboogarcaden op Toscaanse zuilen met achtzijdige sokkel. Overkluizing van middenbeuk en koor door middel van pseudo-tongewelf. Pseudo-kruisribgewelf in zijbeuken.

Mobilair: Schilderijen: "Marteldood van de Heilige Petrus" door C. Le Brun (1680) op het hoofdaltaar; triptiek met "Verrijzenis" door leerling van O. Van Veen (1590); "Visitatie" (17de eeuw); "Heilige Familie" (17de eeuw); "Kruisiging" (17de eeuw); werken van de Vlaamse school (17de eeuw): Grafleggingen, een van leerling van G. de Craeyer (1670). Beeldhouwwerk: houten beeldengroep, Calvarie (18de eeuw); houten pelikaan (18de eeuw). Twee biechtstoelen uit de eerste helft van de 18de eeuw: voorts 19de-eeuws meubilair. Doopvont (18de eeuw); orgel van Vereecken (tweede helft van de 19de eeuw); grafstenen uit de 18de eeuw. Rondom de kerk (exterieur) zijn de staties van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën aangebracht in de vorm van arduinen niskapelletjes met terracottareliëfs.

  • DE COCK P., Geschiedenis van Denderwindeke, Galmaarden, 1962.
  • DUVERGER G.-VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE C., Fotorepertorium, Kanton Ninove, 1976, p. 21-23.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Petrus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9376 (Geraadpleegd op 22-07-2019)