Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Denderwindeke
Straat Varenberg
Locatie Varenberg 8, Ninove (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ninove (actualisaties: 05-06-2007 - 10-08-2007).
  • Adrescontrole Ninove (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Ninove (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gesloten hoeve ingeplant aan een bocht van de straat. Deels witgekalkte bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een onverhard vierkant erf met mestvaalt, daterend uit de 18de- en 19de eeuw. Overluifelde doorgang aan de noordzijde tussen woonhuis en schuur.

Boerenhuis ten noorden, dubbelhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder een gebogen zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw met latere aanpassingen (nok loodrecht op straat). Verankerde erfgevel met licht verhoogde begane grond op gecementeerde plint van zandsteen; rechts opkamer van twee traveeën. Rechthoekige vensters voorzien van, heden witgekalkte, zandstenen negblokken; enkele met behouden sponning; sporen van ontlastingsbogen. Rechthoekige deur in een vlakke arduinen omlijsting uit de 19de eeuw, eveneens met witgekalkte natuurstenen negblokken. Pomp tegen de erfgevel. Beluikte aangepaste vensters in de achtergevel. Links behouden aandak met schouderstukken en muurvlechtingen.

Recentere stallen aan oost- en zuidzijde met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Ten westen, langsschuur afgewerkt met baksteenfries, door middel van muurankers in de zijpuntgevel gedateerd 1850. Schuurpoort onder houten

latei gevat in een bakstenen rondboog. Bijkomende rechthoekige veldpoort in de erfgevel. Zijpuntgevels met vlechtingen.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Denderwindeke

Denderwindeke (Ninove)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.