erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

bouwkundig element
ID
9399
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9399

Juridische gevolgen

Beschrijving

Landelijk kerkje, samengesteld uit diverse volumes, met omringend, ommuurd kerkhof, tuintje achter de sacristie ten oosten. De plattegrond ontvouwt een vierkante westtoren met halfronde traptoren ten noorden, een driebeukig schip van drie traveeën, een licht uitspringend transept, een koor met twee rechte traveeën en vlakke koorsluiting, daarachter een sacristie ten oosten van twee traveeën, ten zuiden sacristie in de oksel van dwarsarm en koor. In kern, vroeggotisch met bewaarde westgevel en ten westen toren, transept, koor en ten zuiden sacristie; ten oosten sacristie uit de tweede helft van de 17de eeuw; het schip werd verbouwd in de tweede helft van de 18de eeuw, misschien parallel met verbouwingen van de oostelijke sacristie van 1775, jaartal aangebracht on de bovendorpel van de deur in de noordgevel.

Grosso modo natuursteenbouw (breuksteenbouw) voor de oudste delen; bak- en zandsteenbouw voor de sacristie ten oosten, schip voornamelijk baksteenbouw op zandstenen plint met gebruik van arduin. Leien zadeldaken, afwolvingen aan de westzijde. Westgevel met ingebouwde westtoren; overgang breuksteenbouw naar groter en regelmatiger zandstenen parement; westtoren bekleed met leien onder geknikte spits, ten zuiden, gestut door steunbeer met versnijdingen, ten noorden, halfrond traptorentje. Spitsboogdeurtje afgewerkt met negblokken en omlopende torus, geprofileerde archivolt als cordon doorlopend over de muurdammen en gevelpartij; centraal en opzij, oculus met vierpas; daarboven en ten noorden, aflijnende fries op maskerkopjes. Noord- en zuidgevels geritmeerd door vlakke pilasters, daartussen segmentboogvensters in vlakke arduinen omlijstingen (tweede helft van de 18de eeuw). Transept en koor met spitsboogvensters met afgeschuinde dagkant, doorlopende profiellijst onder de onderdorpel; kroonlijst op modillons. Oostgevel van het noordelijk transept met gedicht spitsboogvenster. Oostelijke sacristie: fraaie oostelijke halsgevel (tweede helft van de 17de eeuw), gemarkeerd door speklagen, top met gekorniste cordons met sierstukken op de uiteinden, aflijnende klauwstukken, bekronend topstuk; noordgevel met segmentboogdeurtje in zandstenen omlijsting met negblokken en bekronend druiplijstje, bovendorpel met jaartal 1775; zuidgevel met segmentboogvenster in vlakke arduinen omlijsting (tweede helft van de 18de eeuw). Toren overkluisd door kruisribgewelf. Middenbeuk met zeilen op lage achtzijdige basis onder spitsboogarcaden; schip, zijbeuken en koor onder gedrukt tongewelf.

Mobilair: Laatbarokke hoofd- en zijaltaren; biechtstoelen, tochtportaal met orgeltribune en orgelbuffet uit eind 18de eeuw; kansel en communiebank (1900). Laatgotisch doopvont.


Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk.

De Ferrariskaart uit de late 18de eeuw toont een cirkelvormig ommuurd kerkhof, mogelijk een gestandaardiseerde afbeelding van een kerkhof. De Atlas der Buurtwegen toont een zeshoekig ommuurd kerkhof wat grotendeels correspondeert met de huidige toestand.

Door een bakstenen muur met ezelsrug omheind kerkhof. Toegankelijk via een metalen hek aan pijlers in een combinatie van natuur- en baksteen. De poort was ten tijde van inventarisatie gedemonteerd.

Op het grotendeels geruimd en vergroend kerkhof bleven verspreid enkele hardstenen graftekens bewaard. Ze dateren grotendeels uit het interbellum en de naoorlogse periode. Zowel graftekens in hardsteen als beton, kunststeen, marmer, mozaïek en kunststof bleven bewaard. Verschillende zijn aangevuld met tekstplaten in marbriet en applicaties in porselein. De meeste graftekens zijn stèles met zerken. Er is één boomstamkruis.

Het kerkhof werd bezocht in 2017.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9399 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.