Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Lieferinge
Straat Lieferingeplaats
Locatie Lieferingeplaats 1, Ninove (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ninove (actualisaties: 05-06-2007 - 10-08-2007).
  • Adrescontrole Ninove (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Ninove (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Deze bescherming is geldig sinds 28-12-1936.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Lieferinge

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beschrijving

Landelijk kerkje, samengesteld uit diverse volumes, met omringend, ommuurd kerkhof, tuintje achter de sacristie ten oosten. De plattegrond ontvouwt een vierkante westtoren met halfronde traptoren ten noorden, een driebeukig schip van drie traveeën, een licht uitspringend transept, een koor met twee rechte traveeën en vlakke koorsluiting, daarachter een sacristie ten oosten van twee traveeën, ten zuiden sacristie in de oksel van dwarsarm en koor. In kern, vroeg-gotisch met bewaarde westgevel en ten westen toren, transept, koor en ten zuiden sacristie; ten oosten sacristie uit de tweede helft van de 17de eeuw; het schip werd verbouwd in de tweede helft van de 18de eeuw, misschien parallel met verbouwingen van de oostelijke sacristie van 1775, jaartal aangebracht on de bovendorpel van de deur in de noordgevel.

Grosso modo natuursteenbouw (breuksteenbouw) voor de oudste delen; bak- en zandsteenbouw voor de sacristie ten oosten, schip voornamelijk baksteenbouw op zandstenen plint met gebruik van arduin. Leien zadeldaken, afwolvingen aan de westzijde. Westgeve1 met ingebouwde westtoren; overgang breuksteenbouw naar groter en regelmatiger zandstenen parement; westtoren bekleed met leien onder geknikte spits, ten zuiden, gestut door steunbeer met versnijdingen, ten noorden, halfrond traptorentje. Spitsboogdeurtje afgewerkt met negblokken en omlopende torus, geprofileerde archivolt als kordon doorlopend over de muurdammen en gevelpartij; centraal en opzij, oculus met vierpas; daarboven en ten noorden, aflijnende fries op maskerkopjes. Noord en zuidgevels geritmeerd door vlakke pilasters, daartussen segmentboogvensters in vlakke arduinen omlijstingen (tweede helft van de 18de eeuw). Transept en koor met spitsboogvensters met afgeschuinde dagkant, doorlopende profiellijst onder de onderdorpel; kroonlijst op modillons. Oostgevel van het noordelijk transept met gedicht spitsboogvenster. Oostelijke sacristie: fraaie oostelijke halsgevel (tweede helft van de 17de eeuw), gemarkeerd door speklagen, top met gekorniste kordons met sierstukken op de uiteinden, aflijnende klauwstukken, bekronend topstuk; noordgevel met segmentboogdeurtje in zandstenen omlijsting met negblokken en bekronend druiplijstje, bovendorpel met jaartal 1775; zuidgevel met segmentboogvenster in vlakke arduinen omlijsting (tweede helft van de 18de eeuw). Toren overkluisd door kruisribgewelf. Middenbeuk met zeilen op lage achtzijdige basis onder spitsboogarcaden; schip, zijbeuken en koor onder gedrukt tongewelf.

Mobilair: Laat-barokke hoofd- en zijaltaren; biechtstoelen, tochtportaal met orgeltribune en orgelbuffet uit eind 18de eeuw; kansel en communiebank (1900). Laatgotisch doopvont.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lieferingeplaats

Lieferingeplaats (Ninove)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.