erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
9419
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9419
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Oorspronkelijk grote gesloten hoeve op hoek Hallebaan Zuid en Hemelrijk. Enkel het woonhuis en de haakse stalvleugel zijn overgebleven; witgeschilderde verankerde bakstenen gebouwen op gepikte plinten. Grote rechthoekige binnenplaats met kiezel.

Ten noordwesten, boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag en negen traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, golfplaten), uit het vierde kwart van de 18de eeuw, uitgebreid in de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern aangegeven door een houten balk binnenin met jaartal 1626. Erfgevel met rechthoekige muuropeningen; vijf traveeën links, vensters en deur gevat in arduinen omlijstingen, verder gecementeerde omlijstingen. Kleine rechthoekige vensters met houten onder- en bovendorpels in de achtergevel.

Ten zuidoosten, haakse stalvleugel onder zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw. Rondboogarcaden op pilasters met vlakke imposten; rechthoekige deuren of rondboogvenstertjes met ijzeren roedeverdeling in de verdiepte velden; rechthoekige veldpoort onder houten latei. Ten zuidwesten, nieuwe loods.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9419 (Geraadpleegd op 24-06-2021)