Belgische bunker Grote IJzerbeek (Alveringem - WOI)

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat Kruisestraat
Locatie Kruisestraat (Alveringem)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Datum inventarisatie donderdag 22 januari 2004

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Oorlog WOI
Linie Belgische 2de Linie IJzer

Beschrijving

Kenmerken

Vrijstaande, bovengrondse militaire constructie, opgetrokken met baksteen en grotendeels gecementeerd. Het grondplan is vrij onregelmatig. Het dak loopt schuin af, met als hoogste punt (O) 290cm, als laagste punt zo'n 220cm. De muren gericht naar het Z en O zijn gesloten. Er zijn 2 deuropeningen (H. 120 x Br. 55cm), één gericht naar het N, één gericht naar het W. Boven de eerste deuropening zijn inscripties aanwezig: "II Groupe - 3 Batterie - 155 - Capitaine Tellier". Er zijn 2 kijkgaten, waarvan één gericht naar het NO en één gericht naar het ZW. Tenslotte zijn er ijzeren haken aan de Z-muur aanwezig. Binnen bestaat de ruimte uit één smalle, hoekige gang, die de twee deuropeningen verbindt. Het plafond bestaat uit rechte golfplaten met brede golving. Recent werd nog een inscriptie in de oostelijke muur gevonden: vermoedelijk 'F... Vallaeys 19...'

Historische achtergrond

Belgische bunker achter de Belgische 2de verdedigingslinie nabij Lampernisse. Hier was (zeker vanaf januari 1917) een belangrijke artilleriestelling ingericht, die met Alveringem verbonden was via de 'chemin de la lunette'. Langs de grote IJzerbeek stonden bovendien camouflageschermen opgesteld. Over de Leerzevaart liep een nieuw aangelegde brug. Het zou, gezien de kijkgaten, kunnen gaan om een wachtpost (de kijkgaten bevinden zich in de "flanken" van de constructie, vandaar ook wel eens "flankwachtpost" genoemd). Een andere mogelijkheid, gezien de artilleriestelling en gezien de inscripties een artillerie-eenheid vermelden, is dat de bunker fungeerde als "schootsbureau", waar de berekeningen gemaakt werden voor de artillerie. Het dak verhoogt naar het O toe (als extra versteviging), dit is dus in de richting van de vijand. De ijzeren haken doen telefoondraden vermoeden. De inscripties maken het mogelijk om de datum van constructie (1918) en de constructeurs te achterhalen: Victor E.C.A. Tellier, geboren in Sint-Gillis op 22 januari 1893, begon vanaf 16 november 1911 aan zijn militaire carrière als leerling aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Bij het uitbreken van de oorlog behoorde hij als onderluitenant tot de artilleriegroep van de 2de Gemengde Brigade (1ste Legerdivisie) in Gent. In maart 1915, na de hergroepering van de artilleriegroepen, maakte hij deel uit van het 1ste Artillerieregiment van de 1ste Legerdivisie. Op 8 oktober 1915 werd hij Luitenant. Na 2 reorganisaties binnen het Belgische leger behoorde hij op 1 februari 1918 tot het pas opgerichte 13de artillerieregiment (dat gevormd werd uit het 7de artillerieregiment), dat behoorde tot de 1ste Legerdivisie. Hij was meer bepaald de bevelhebber van de 3de batterij van de 2de artilleriegroep (zie de inscripties “II Groupe, 3 Batterie”), die de nieuwe houwitsers van 155mm Schneider (vandaar de inscriptie “155”) hanteerden, met een maximale dracht van 11.200m. Op 26 maart 1918 werd hij tot kapitein gepromoveerd, dus zou de constructie vermoedelijk dateren van na 26 maart 1918. Tellier, die de oorlog overleefde, behaalde het maximum van 8 frontstrepen en verscheidene eretekens. Na WOI zette hij zijn militaire carrière verder tot in 1949 (in 1939 werd hij Luitenant-Kolonel Ingenieur, later Kolonel-Ingenieur). Na zijn actieve militaire carrière ging hij in de reserve als Generaal-Majoor.

Locatiebeschrijving

Vrijstaande, bovengrondse militaire constructie op de plaats waar de Leerzevaart en de Grote IJzerbeek samenvloeien, naast de Zadelstraat/Kruisestraat op de grens Alveringem-Lampernisse, op ca. 6,5km ten W van de IJzer bij Diksmuide. De constructie ligt vlak naast de fietsroute richting Alveringem, op ca. 400m ten W van de dorpskom van Lampernisse, waar een betonnen schuilplaats bewaard bleef. Een andere betonnen constructie ligt op ca. 400m ten N. De omgeving is vlak en bestaat uit weiland.

Relaties

is gerelateerd aan Bunker van de Eerste Wereldoorlog

Zadelstraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.