Belgische militaire begraafplaats (Hoogstade - WOI)

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Hoogstade
Straat Brouwerijstraat
Locatie Brouwerijstraat (Alveringem)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Datum inventarisatie dinsdag 28 oktober 2003

Beknopte karakterisering

Oorlog WOI

Beschrijving

Kenmerken

De Belgische militaire begraafplaats van Hoogstade heeft een min of meer rechthoekige plattegrond, waarvan een deel vooraan links parking is. Het terrein is vlak en heeft een oppervlakte van ca. 123 op 39m. De voorzijde van de begraafplaats wordt afgebakend door een muur en poortgebouw met rondboog in gele baksteen als toegang. De andere zijden worden omheind door een haag. Na de toegang begint het brede middenpad uit rode grint, dat smaller wordt in het tweede deel van de begraafplaats. Vooraan rechts staat het houten schuilgebouwtje met grondplan en registerkastje. Achteraan op de begraafplaats staat een vlaggenstok met de Belgische vlag. De overgrote meerderheid van de graven bestaat uit de officiële Belgische grafzerk. Er zijn ook 6 heldenhuldezerkjes en 20 Britse grafstenen. De grafstenen werden in lange rijen aangelegd, georiënteerd naar het middenpad toe. Ze staan per 2, rug aan rug, met ertussen gras en rozenstruiken. Er liggen 825 doden individueel begraven, waarvan 805 Belgen en 20 Britten. 17 Belgen konden niet geïdentificeerd worden.

Historische achtergrond

Deze begraafplaats is vermoedelijk reeds in 1915 gestart in de nabijheid van het voormalige klooster en niet zo ver van de kerk. Op 26 april 1915 schreef een kloosterzuster over de aanleg van een 'nieuw kerkhof', waarbij 19 soldaten begraven werden. Tot aan het einde van de oorlog zouden hier begravingen plaatsvinden. De doden waren grotendeels afkomstig van het militaire hospitaal in het rustoord Clep, dat anderhalve kilometer verwijderd was. Toen dit militair hospitaal in januari 1915 werd opgericht, was het een Britse instelling ('Belgian Field Hospital'). Vanaf 15 mei 1916 was het een Belgisch militair hospitaal. Dokter Willems zou gedurende de ganse oorlog het hospitaal leiden. Na de oorlog vonden zowel ontgravingen en repatriëringen plaats als herbegravingen van lichamen die gevonden waren in de omgeving bij de effening van de frontstreek. In 1920-1921 telde deze begraafplaats 972 Belgische graven, 150 Franse en een aantal Britse en Duitse graven. Ook deze begraafplaats werd vermoedelijk in de periode 1924-1925 heraangelegd. De officiële Belgische grafsteen werd in 1920 ontworpen door de Brusselse architect Simons, in opdracht van het Ministerie van Landsverdediging. Het duurde tot 1924 eer de grafsteen officieel werd voorgesteld. In 1968 werd de Belgische militaire begraafplaats van Reninge ontruimd. 117 graven werden naar hier overgebracht en de rest naar West-Vleteren. Er liggen momenteel 825 doden begraven, waarvan 805 Belgen en 20 Britten. Het betreft 1 dode van 1914 (hier aangebracht), 180 + 71 (van Reninge) van 1915, 193 + 32 (Reninge) van 1916, 172 + 13 (Reninge) van 1917 en 125 + 1 (Reninge) van 1918. Er liggen 12 officieren en 4 adjudanten. Qua wapenkorps ligt er voornamelijk infanterie, maar ook cavalerie, artillerie, genie, vervoerkorps, tolkenkorps, gendarmerie en etappetroepen. Zes Belgen liggen onder een Vlaamsgezind heldenhuldezerkje. Van de 20 geïdentificeerde Britse doden behoorden er 4 tot de luchtmacht ('Royal Flying Corps' of het latere 'Royal Air Corps'). 10 doden behoorden tot de infanterie, 6 tot de artillerie. 13 doden stierven in 1915, 4 in 1917 en 13 in 1918. Onder deze doden waren er 3 met de graad officier.waaronder 4 van de 'Royal Flying Corps' en het later opgerichte 'Royal air Force'.

Locatiebeschrijving

Gelegen langs de Brouwerijstraat, net ten ZW van de kerk van Hoogstade, ten W van de drukke weg Ieper-Veurne, in een vlakke omgeving. Op ca. 1500m ten ZO ligt het rustoord Clep. Verspreid over de begraafplaats liggen 20 Britse graven (“Hoogstade Belgian Military Cemetery”).

Relaties

is gerelateerd aan Belgische militaire begraafplaats Hoogstade

Brouwerijstraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.