Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Opdracht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Okegem
Straat Okegem-Dorp
Locatie Okegem-Dorp 1A, Ninove (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ninove (actualisaties: 05-06-2007 - 10-08-2007).
  • Adrescontrole Ninove (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Ninove (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Opdracht

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Opdracht: orgel, doksaal en portaal
gelegen te Okegem-Dorp 1A (Ninove)

Deze bescherming is geldig sinds 05-11-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistische kerk van 1842 gelegen ten zuidoosten van de dorpskom; het omringend kerkhof is vervangen door een plantsoentje (ten noorden) en een parking (ten zuiden). Van de vroeg-gotische kerk uit de 13de eeuw is enkel de toren overgebleven, heden geïntegreerd in de westgevel.

De plattegrond ontvouwt: een vierkante westtoren, een driebeukig schip van zes traveeën, een koor met driezijdige sluiting, noordelijke en zuidelijke sacristieën in het verlengde van de zijbeuken. Gerestaureerde zandstenen toren met onderbouw in kleiner verband, noord- en zuidwand ten dele met bakstenen bekleding, uit de 19de eeuw; ingesnoerde spits (leien). Bakstenen schip onder zadeldak (leien) met afwolving aan de westzijde; plint en hoekblokken van zandsteen (hergebruikt materiaal?); getrapte bakstenen fries. Sobere westgevel, gemarkeerd door hoekblokken en muurbanden van zandsteen; aflijnende getrapte baksteenfries. Ingebouwde vroeg-gotische westtoren, gecantoneerd door steunberen (13de eeuw en tweede kwart van de 19de eeuw) met een versnijding. Rechthoekige neoclassicistische deur, geflankeerd door arduinen Toscaanse pilasters onder zwaar hoofdgestel; daarboven smalle spitsboognis met Sint-Antoniusbeeld; rechthoekige galmgaten (ten westen), verder ten noorden en ten zuiden, spitsboogvormige galmgaten (een per wand) in zandstenen omlijsting, onder omlopende druiplijst. Westelijke travee van noord- en zuidgevel met oculus en duidelijke bouwnaad, verder rondboogvensters met arduinen imposten, sleutel en lekdrempel. Koor met zelfde vensters. Onder het koor is een doorgang voorzien. Noord- en zuidgevel van de sacristieën met oculus en rechthoekig getralied venster; in zuidgevel, segmentboogdeurtje in omlijsting van arduin. Oostgevel: rechts, Christus aan het kruis, links, getralied venster.

Interieur: toren met geplafonneerde zoldering. Middenbeuk geritmeerd door rondboogarcaden op Toscaanse zuilen met hoge achtzijdige arduinen sokkels. Tongewelf in de middenbeuk, boheemse kappen boven de zijbeuken. Koor: halve koepel op gepleisterde ribben.

Mobilair: Schilderij "Onze-Lieve-Vrouw schenkt de rozenkrans aan Sint-Dominicus", toegeschreven aan G. de Crayer. Doksaal en orgel door Ph. Anneessens (Ninove) 1847; transformatie 1929 door J. Stevens. Grafstenen ingewerkt in de sokkel van noordgevel; uitgewerkte grafplaten uit de 19de eeuw opgesteld tegen zelfde gevel.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Okegem-Dorp

Okegem-Dorp (Ninove)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.