Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Outer
Straat Roelandersweg
Locatie Roelandersweg 24, Ninove (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ninove (actualisaties: 05-06-2007 - 10-08-2007).
  • Adrescontrole Ninove (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Ninove (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).
Links

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Outer

Deze bescherming is geldig sinds 01-08-1986.

Beschrijving

Hoevetje met losstaande bestanddelen. Vlierstruiken aan straatzijde. Witbeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit 19de eeuw.

Boerenhuisje (nok loodrecht op de Molenbeek), dieper gelegen dan straatniveau. Vier traveeën, één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (nok evenwijdig aan de straat). Gecementeerde plint. Verankerde voorgevel met beluikte rechthoekige vensters onder houten lateien. Rechthoekige deur met bovenlicht (roedeverdeling) in vlakke arduinen omlijsting. Linker zijgevel vertoont rondboog-, steekboogvormige en rechthoekige muuropeningen. Recente rechter aanbouw onder plat dak.

Zuidelijk dwarsschuurtje onder afgesnuit zadeldak met recente haakse westelijke aanbouw.

Voormalige watermolen tussen zijgevels van boerenhuis en schuur. Het ijzeren bovenslagrad werd in 1967 verwijderd. In de loop van tweede helft 19de eeuw werd de molen uitgebreid met een stoommachinehuis (aansluitend bij de vroegere molen, achteraan langsheen de beek), gekenmerkt door boogramen met ijzeren roedeverdeling. De stoommachine werd circa 1920 vervangen door een armgasmotor, en deze op zijn beurt in 1928 door de nog aanwezige elektromotor. Intact binnenwerk met gietijzeren overbrengingen voor vier koppels maalstenen.

Op de linkeroever van de beek: voormalige olieslagerij welke reeds begin 20ste eeuw stilviel.

Deze oliemolen werd voorheen door een rosmolen aangedreven: getuige daarvan de ronde muur aan de achterzijde; de muur aan de voorzijde werd circa 1955 gerecht.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Outer

Kerkweg, Roelandersweg, Smid Lambrechtstraat (Ninove)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.