erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 9466   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9466

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Outer
    Deze bescherming is geldig sinds 01-08-1986

Beschrijving

Hoevetje met losstaande bestanddelen. Vlierstruiken aan straatzijde. Witbeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit 19de eeuw.

Boerenhuisje (nok loodrecht op de Molenbeek), dieper gelegen dan straatniveau. Vier traveeën, één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (nok evenwijdig aan de straat). Gecementeerde plint. Verankerde voorgevel met beluikte rechthoekige vensters onder houten lateien. Rechthoekige deur met bovenlicht (roedeverdeling) in vlakke arduinen omlijsting. Linker zijgevel vertoont rondboog-, steekboogvormige en rechthoekige muuropeningen. Recente rechter aanbouw onder plat dak.

Zuidelijk dwarsschuurtje onder afgesnuit zadeldak met recente haakse westelijke aanbouw.

Voormalige watermolen tussen zijgevels van boerenhuis en schuur. Het ijzeren bovenslagrad werd in 1967 verwijderd. In de loop van tweede helft 19de eeuw werd de molen uitgebreid met een stoommachinehuis (aansluitend bij de vroegere molen, achteraan langsheen de beek), gekenmerkt door boogramen met ijzeren roedeverdeling. De stoommachine werd circa 1920 vervangen door een armgasmotor, en deze op zijn beurt in 1928 door de nog aanwezige elektromotor. Intact binnenwerk met gietijzeren overbrengingen voor vier koppels maalstenen.

Op de linkeroever van de beek: voormalige olieslagerij welke reeds begin 20ste eeuw stilviel.

Deze oliemolen werd voorheen door een rosmolen aangedreven: getuige daarvan de ronde muur aan de achterzijde; de muur aan de voorzijde werd circa 1955 gerecht.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Outer

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9466 (Geraadpleegd op 08-12-2019)