Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Boerkenshof
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Outer
Straat Smid Lambrechtstraat
Locatie Smid Lambrechtstraat 42, Ninove (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ninove (actualisaties: 05-06-2007 - 10-08-2007).
  • Adrescontrole Ninove (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Ninove (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Outer

Deze bescherming is geldig sinds 01-08-1986.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen gesloten hoeve, gelegen tegenover de kerk. Heden langgestrekt gedeelte (nok parallel aan de straat) met links, lagere dwarsschuur en woonhuis, en haaks tot woonhuis verbouwd gedeelte met aanleunende stal; grosso modo met uitzicht uit de 19de eeuw, doch opklimmend tot de 18de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), aan straatzijde gecementeerd en van imitatievoegen voorzien, aan erfzijde gekalkt en gepikt. Overige dienstgebouwen afgebroken.

L-vorming boerenhuis gelegen aan straatzijde; één bouwlaag, drie traveeën en een links gelegen deurtravee ondergebracht in lagere schuur; rechthoekige keldergaten; rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels, gecementeerde versiering in de borstweringen, houten rolluikkasten; witbeschilderde traditionele zandstenen korfboogdeur met verankerde sluitsteen (18de eeuw); versierde kroonlijst en houten daklijstbalkjes. Recente garagepoort rechts.

Haaks gedeelte van vijf traveeën, één bouwlaag met rechthoekig keldergat en deur onder houten latei; verhoogde begane grond. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en houten lateien; rechts getralied zandstenen kloosterkozijn (18de eeuw).

Aanpalende, smallere stal met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien; armpomp. Linkerzijgevel met aandak.

Ten zuiden dwarsschuur met witbeschilderde verankerde zandstenen korfboogpoort; sierlijke daklijstbalkjes aan erfzijde.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Outer

Kerkweg, Roelandersweg, Smid Lambrechtstraat (Ninove)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.