erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 9483   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9483

Beschrijving

Gesloten hoeve gelegen in een mooie beboomde omgeving. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen) gegroepeerd rondom een langwerpig gekasseid erf. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in westelijk dienstgebouw. Ten noorden, boerenhuis, dubbelhuis van één bouwlaag, vijf traveeën (nok loodrecht op de straat), daterend uit eind 18de eeuw tot begin 19de eeuw. Witbeschilderde verankerde lijstgevel op gecementeerde plint; verhoogde begane grond; rechthhoekige keldergaten links. Steekboogvensters met arduinen lekdrempels en donkerbeschilderde ontlastingsbogen (strek); linker venster in een omlijsting van gesinterde baksteen. Overige vensters beluikt; steekboogdeur. Zuidelijke dwarsschuur bewaart vakwerk: zwartbeschilderde stijlen, regels, ankerbalken en witbeschilderde vullingen van leem of baksteen.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9483 (Geraadpleegd op 21-02-2020)