Standbeeld militaire doden (Alveringem - WOI)

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer (Alveringem)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Datum inventarisatie maandag 28 juni 2004

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Oorlog WOI

Beschrijving

Kenmerken

Op een vierkante hardstenen basis staat een zeer hoge rechthoekige sokkel met concave zijden, versierd met een pseudo-palmetten fries en een kroonlijst. Bovenop is een beeld uit witte natuursteen van een soldaat in volle uitrusting geplaatst. De linkerhand houdt hij op het geweer en met de rechterhand wijst hij in noordelijke richting. Op de sokkel: op de voorkant 'De Gemeente Alveringhem aan hare Gesneuvelde Helden 1914 + 1918'; op de linker-, achter-, en rechterkant de namen (niet alfabetisch). H. 468 cm x Br. 160 cm x D. 160 cm

Historische achtergrond

Tijdens WOI lag Alveringem een 10-tal km ten W van de frontlijn. De 3de Belgische verdedigingslinie lag langs de Lovaart. Het dorp fungeerde als kantonnement, met onderkomens voor militairen in huizen, schuren en barakken, een hoofdkwartier, verschillende diensten, een infirmerie en begraafplaatsen. Hier kwamen talrijke geallieerde militairen op bezoek, o.m. bij de kapelaan Cyriel Verschaeve, een voorman van de Frontbeweging. Na WOI was vooral het gemeentehuis zwaar beschadigd. Vandaag is het dan ook één van de weinige voorbeelden van wederopbouwarchitectuur in Alveringem. Het gedenkteken voor de militaire oorlogsdoden van Alveringem werd opgericht in 1923. Het stelt een soldaat voor die naar het IJzerfront wijst.

Locatiebeschrijving

Gelegen vóór de Sint-Audomaruskerk en het kerkhof, langs de Putstraat. Op het kerkhof is o.m. het graf van Cyriel Verschaeve terug te vinden.

Relaties

is gerelateerd aan Standbeeld militaire doden

Dorp zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.