Gedenkteken militaire doden (Stavele - WOI)

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Stavele
Straat Alexis Decarneplein
Locatie Alexis Decarneplein (Alveringem)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Datum inventarisatie maandag 28 juni 2004

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Oorlog WOI

Beschrijving

Kenmerken

Op een breed podium met twee niveaus, staat een meerdelig hardstenen voetstuk. Het is voorzien van tekstplaten en bovenaan versierd met een meervoudig geprofileerde kroonlijst. Op de top is een rechtopzittende leeuw met het wapenschild van Stavele aangebracht. Op het voetstuk: op de voorkant een kruis en de namen van de gesneuvelden, 'Stavele aan zijne gesneuvelde helden 1914 1918'; op de rechter- en linkerkant de namen van de doden en hun sterfjaar en -plaats. Uitgehouwen, wit beschilderde letters. De namen chronologisch gerangschikt. H. 330 cm x Br. 200 cm x D. 200 cm

Historische achtergrond

Het oorlogsgedenkteken herinnert, net als het memento in de kerk, aan de militaire doden van Stavele, die tijdens WOI het leven lieten. In het blad van de V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders) van 1 december 1919 werd meegedeeld dat er een actie gepland werd om een gedenkteken op te richten, waarbij een toelage aan de gemeente zou worden gevraagd. Op 14 augustus 1921 zouden ter gelegenheid van de wijding van de V.O.S.-vlag en de plechtige onthulling van het gedenkteken van de gesneuvelde medeburgers grootse feesten plaatsgrijpen, tegelijk met een optocht van de plaatselijke V.O.S.-bonden. Tijdens WOI lag Stavele een heel eind ten W van het front. De kerk bleef gespaard van het oorlogsgeweld. Het was dan ook een gemeente waar geallieerde militairen op rust of halve rust kwamen. In het begin werden ze ingekwartierd in schuren of stallen, later werden barakken gebouwd. Stavele was vooral een kantonnement voor de Franse sector. Hier verbleven bijvoorbeeld de Zouaven die door de gasaanvallen getroffen werden. De militairen kenden er allerhande vormen van ontspanning: volksspelen, muziekuitvoeringen, toneel, sportmanifestaties,... Aan Eversam was er een badinstelling waar ze zich konden wassen en waar ook hun kleren gewassen, ontsmet en gedroogd werden. De akkers van de gemeente werden via de IJzer onder water gezet en gehouden.

Locatiebeschrijving

Gelegen langs het Alexis Decarneplein, rechts vóór de kerk. In de kerk bevinden zich nog een memento en glasramen i.v.m. WOI, op het kerkhof liggen nog verschillende militaire graven i.v.m. WOI.

Relaties

is gerelateerd aan Gedenkteken militaire doden

Alexis Decarneplein zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.