erfgoedobject

Sint-Pietershof en omgeving

bouwkundig / landschappelijk element
ID
9547
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9547

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Pietershof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Hoeve Sint-Pietershof: gebouwen
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Sint-Pietershof: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Pietershof
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalige abdijhoeve gelegen ten zuidwesten van de dorpskom. Grote gesloten hoeve met witgeschilderde bakstenen gebouwen van diverse volumes onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekige gebetonneerde binnenplaats met vaalt.

Ten noordoosten, overluifelde inrijpoort. Ten noordwesten, boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag van acht traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met klokkenruiter, uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw. Verankerde witgeschilderde gevels op gepikte plint; verhoogde begane grond; aflijnende getrapte baksteenfries. Erfzijde, voorheen beluikte getoogde vensters in gecementeerde omlijsting met sponning; links, rechthoekige vensters onder houten lateien, uit de 19de eeuw. Segmentboogdeur in geschilderde omlijsting van gesinterde baksteentjes onder gebogen druiplijst; links, naast deur, segmentboognisje. Links, gelijkaardig doch smaller en gedicht segmentboogdeurtje in gecementeerde en witgeschilderde omlijsting van gesinterde balsteentjes onder gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden.

Ten noordoosten, in het verlengde van de inrijpoort, en ten zuidoosten: stalvleugels onder gebogen overstekende zadeldaken (pannen) op houten schoren. Rechthoekige vensters, segmentboogdeuren onder strekse ontlastingsboog, rechthoekige poorten. Ten zuidwesten, rechthoekige veldpoort, opgenomen in een grotendeels vernieuwde dwarsschuur asem- en uilengaten aan de veldzijde.


Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het Sint-Pietershof ligt ten zuidwesten van de dorpskom te Letterhoutem, en was tot het einde van het Ancien Régime een pachthoeve van de Gentse Sint-Pietersabdij. Deze abdij was in de 13de eeuw de grootste grondbezitter in Letterhoutem. In een oorkonde van 1285 is reeds sprake van het "Hof te Letterhoutem". In 1634 werd de hoeve met de bijhorende gronden in opdracht van de abt van de Sint-Pietersabdij opgemeten en gekarteerd: het hof had een totale oppervlakte van ca 37 ha. Het pachthof staat ook afgebeeld op de kaart van het tiendenbezit uit 1730 (2 bunder en 3 roeden) en wordt beschreven als “Het hof van abdye van Sint-Pieters”.

Op de kabinetskaart van de Ferraris domineert de hoeve samen met de parochiekerk het centrum van Letterhoutem. Het hoeveperceel wordt omsloten door vier wegen en omvat een boomgaard. Na de verkoop van de hoeve in 1797 nam de oppervlakte van het grondbezit steeds verder af. Volgens de Poppkaart lag er een gracht ten zuidoosten van de hoeve maar deze verdween tegen het einde van de 19de eeuw. Het perceel was deels boomgaard deels weiland. Tot 1977 werd het hof nog als landbouwbedrijf geëxploiteerd. De boomgaard ten westen van de hoeve bleef bewaard tot het einde van de 20ste eeuw maar ging snel achteruit. Vandaag staat op het erf bij de inrit een opgaande linde. De boomgaard telt nog enkele fruitbomen en is grotendeels weiland.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier, Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Sint-Pietershof (VAN DEN BOSSCHE H. 1993).
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Pietershof en omgeving [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9547 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.