erfgoedobject

Boerenhuisje

bouwkundig element
ID: 9548   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9548

Beschrijving

Boerenhuisje met voortuin, gelegen ten westen van de kerk. Dubbelhuistype met één bouwlaag van vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, cementpannen), uit de 19de eeuw. Beraapte baksteenbouw op gecementeerde en geschilderde plint. Getoogde muuropeningen in witgeschilderde en gecementeerde omlijstingen, vensteromlijstingen met trapezoïdale sleutel. Beluikte vensters met arduinen lekdrempels. Verzorgd houtwerk; fraaie deur met casementen. Twee traveeën brede aanhorigheid rechts, in het verlengde van het boerenhuis. Rechts, geschilderde, links, gecementeerde zijpuntgevel. Onbelangrijke aanhorigheden.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenhuisje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9548 (Geraadpleegd op 19-02-2020)