erfgoedobject

Kleine gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 9549   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9549

Beschrijving

Kleine gesloten hoeve met bakstenen aanhorigheden gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats met vaalt. Ten noorden, aan de straatkant, overluifelde ijzeren inrijpoort, rechts, in het verlengde van de inrijpoort, voetgangersdeur opgenomen in de stalvleugel. Ten oosten, boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van zeven traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). Baksteenbouw met aflijnende getrapte en overhoekse baksteenfriezen. Getoogde muuropeningen; vensters op arduinen lekdrempels. In achtergevel, beluikte segmentboogvensters. Rechts, in het verlengde van het boerenhuis, rechthoekige poort. Dienstgebouwen met witgeschilderde erfgevels op gepikte plinten: ten westen, stalvleugel, ten noorden, dwarsschuur met rechthoekige poort. Achter het woonhuis, aan de straatkant, bakstenen bakhuisje.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kleine gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9549 (Geraadpleegd op 17-02-2020)