erfgoedobject

Hoevetje

bouwkundig element
ID: 9550   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9550

Beschrijving

Kleine semi-gesloten hoeve met gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een onverhard erf. Voetgangersdeur, ten noorden, aan de straatkant. Ten westen, boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van vier traveeën, onder steil, gebogen zadeldak op daklijstbalkjes (nok loodrecht op de straat, cementpannen), van 1787 volgens de eigenaar, aangepast in de 19de eeuw. Beschilderde en gecementeerde baksteenbouw, houten muuranker. Rechthoekige muuropeningen onder houten lateien, voorheen beluikte vensters. Achtergevel met kleine beluikte rechthoekige vensters onder houten lateien. Zijpuntgevels met vlechtingen. Lage aanhorigheden onder aaneengesloten zadeldaken, deels met houten bebording op bakstenen voeling.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9550 (Geraadpleegd op 17-02-2020)