erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
9553
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9553
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Middelgrote gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met vaalt, grosso modo daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Ten noorden, aan de straatkant, voetgangersdeurtje in het verlengde van de dwarsschuur met rechthoekige inrijpoort.

Ten westen, boerenhuis van het dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag van vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Baksteenbouw op gecementeerde plint. Segmentboogvormige muuropeningen. Arduinen lekdrempels. Voorheen beluikte benedenvensters. Zelfde ordonnantie voor de achtergevel. Rechts, gecementeerde zijpuntgevel. Links, in het verlengde van het boerenhuis, latere aanhorigheden.

Ten oosten, dwarsschuur met twee rechthoekige veldpoorten. Ten zuiden, stalvleugel met voetgangersdeur in het verlengde rechts; dienstgebouwen met segmentboogvormige en rechthoekige muuropeningen.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9553 (Geraadpleegd op )