erfgoedobject

Gemeentehuis van Vlierzele

bouwkundig element
ID
9563
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9563
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, gelegen ten zuiden van de kerk; bestaande uit twee bakstenen vleugels (west en zuid) met beraapte straatgevels op arduinen plinten onder aaneengesloten zadeldaken (leien); jaartal 1793 in het boogveld van een venster in de westvleugel; aanpassingen uit de 19de eeuw. Deels onverhard en geplaveid erf toegankelijk via overluifelde inrijpoort (Oordegemstraat). Zuidvleugel van het dubbelhuistype: twee bouwlagen van zes traveeën, westvleugel met trapgevel (5 trappen + topstuk). Rechthoekige beluikte benedenvensters met arduinen lateien en lekdrempels; getoogde bovenvensters op arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur in een vlakke arduinen omlijsting op neuten; houten tussendorpel en fraaie geometrische tracering in rechthoekig bovenlicht. Gecementeerde erfgevels. Rechts, in het verlengde van de zuidvleugel, bakstenen aanhorigheid onder afgewolfd zadeldak (leien). Beraapte, blinde straatgevel met nisje van gesinterde baksteentjes en Sint-Antoniusbeeldje.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Vlierzele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9563 (Geraadpleegd op 17-04-2021)