Graf Belgische militair op kerkhof (Hoogstade - WOI)

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Hoogstade
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat (Alveringem)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Datum inventarisatie maandag 27 oktober 2003

Beknopte karakterisering

Oorlog Onbepaald

Beschrijving

Kenmerken

Op het kerkhof van Hoogstade is het privaat graf terug te vinden van Camille Vanelslande. Op het graf staat te lezen: 'Duurzame en Roemvolle Gedachtenis. Camille Vanelslande. Zoon van Edmond en wylen Leonie Dewaele. Soldaat by het 2de Regiment Jagers te Voet. Geboren te Hoogstade den 10-9-1887 en eervol gesneuveld voor zyn vaderland te Vilvoorde den 28 August 1914. Hy werd overgebracht naar zyn geboortedorp en er begraven op het parochiaal kerkhof op 10 april 1919'.

Historische achtergrond

De tekst op de grafzerk vertelt meer over de dode: 'Duurzame en Roemvolle Gedachtenis. Camille Vanelslande. Zoon van Edmond en wylen Leonie Dewaele. Soldaat by het 2de Regiment Jagers te Voet. Geboren te Hoogstade den 10-9-1887 en eervol gesneuveld voor zyn vaderland te Vilvoorde den 28 August 1914. Hy werd overgebracht naar zyn geboortedorp en er begraven op het parochiaal kerkhof op 10 april 1919'.

Locatiebeschrijving

Op het kerkhof van Hoogstade is links van de kerk het graf van een Belgische militair terug te vinden. Hier staat eveneens het oorlogsgedenkteken. In de Brouwerijstraat bevindt zich de Belgische militaire begraafplaats van Hoogstade.

Relaties

maakt deel uit van Parochiekerk Sint-Lambertus

Hoogstadestraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.