Kazematten Houten Paard (Ieper - WOI)

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Houten Paard
Locatie Houten Paard (Ieper)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Datum inventarisatie woensdag 12 juli 2006

Beknopte karakterisering

Typologiekazematten
Oorlog Onbepaald

Beschrijving

Kenmerken

In de kazematten ter hoogte van Houten Paard werd tijdens WOI het soldatenkrantje "The Wipers Times" gedrukt door de "Sherwood Foresters".

Historische achtergrond

Tijdens de oorlog fungeerden de gebastioneerde vestingmuren rond Ieper als beschutting. Onder de hoofdwal kwam er een ondergrondse verbinding tussen de Rijselpoort en de Menenpoort. In de kazematten werden hoofdkwartieren, medische posten, slaapruimtes en opslagruimtes ondergebracht. In het zgn. Poortwachtershuis (kazematten) ten O van de Rijselpoort vonden officieren van de staf van generaal Plumer beschutting voor hun werkzaamheden. Ter hoogte van het Houten Paard werd een soldatenkrantje door de "Sherwood Foresters" gedrukt: "The Wipers Times". Ook de ondergrondse kazematten ten oosten van de Kasteelgracht, "Hoornwerk van Antwerpen" genoemd, werden tijdens de oorlog verstevigd en als schuilplaats gebruikt. Getuige hiervan de inscripties van de 55ste Compagnie Royal Engineers.

Locatiebeschrijving

Kazematten ter hoogte van Houten Paard, die deel uitmaken van de vestingsgordel rond Ieper, op ca. 350m ten NNO van de Rijselpoort.

Relaties

maakt deel uit van Vestingen Ieper

Rijselstraat zonder nummer (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.