Mijnkraterveldje ten oosten van Aeroplane cemetery (Wieltje WOI)

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat
Locatie Ieper (Ieper)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvullingen inventaris Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 2010 - 2014).
Datum inventarisatie vrijdag 25 januari 2013

Beknopte karakterisering

Typologiemijnkraters
DateringWO I
Oorlog WOI
Toponiem Wieltje
Linie Frontlijn 2de slag

Beschrijving

Kenmerken

Mijnkrater in grasland, breedte 7 à 10 meter en 2 à 3 meter diepte.

Historische achtergrond

Het historisch permanent grasland ligt aan het kruispunt tussen de Zonnebeekseweg en de Oude Bellewaerdestraat in Ieper, aangrenzend aan het Aeroplane cemetery. Dit veldje is de meest noordelijk gelegen mijnkratersite. Wanneer de mijnen precies tot ontploffing kwamen, is onduidelijk. In elk geval zijn de locaties van de kraters voor het eerst gemarkeerd op loopgravenkaarten van april en augustus 1917. De zeven kraters lagen allemaal op korte afstand vόόr het Duitse front, in niemandsland. Vermoedelijk gaat het om Duitse defensieve mijnen, die de Duitse troepen voor hun eigen linies tot ontploffing lieten komen, uit vrees voor Britse ondermijningsacties. Die vrees was zeker niet helemaal ongegrond, omdat amper een kilometer zuidelijker rond Railway Wood en het Hooge een hevige mijnenoorlog woedde.

Bovendien lag hier in het niemandsland een Duitse vooruitgeschoven post, door de Britten The Mound genoemd, die via sappen met de frontloopgraaf was verbonden, wat erop wijst dat de Duitsers de plaats in de gaten hielden. Die vooruitgeschoven post was de Britten een doorn in het oog. In februari 1917 ondernamen ze een raid tegen de Mound, die helemaal omgeven was met verschillende lijnen prikkeldraad en bereikbaar was vanuit de frontloopgraaf voor de Eitel Fritz farm of Mulden Gut. Een klein deel van de 107 man sterke aanvalsgroep bereikte even de Mound, maar moest terugtrekken door een gebrek aan munitie. De raid mislukte en maakte ongeveer 50 Britse slachtoffers.

Eén van de kraters is nog zichtbaar in de weide. De krater heeft een doorsnede van ongeveer 7 à 10 meter en is 2 à 3 meter diep. Hij is omgeven door knotwilgen, waardoor zijn ligging goed zichtbaar is vanaf de straatkant (Zonnebeekseweg). De hoeve die tijdens de oorlog door de Britten Eitel Fritz farm en door Duitsers Mulden Gut werd genoemd, ligt nu een 100tal meter zuidelijker langs de Oude Bellewaerdestraat (nummer 1). De contouren van de vroegere omwalling is nog zichtbaar in het microreliëf. Onder de bomen ligt nog een restant van de vroegere walgracht.

Het historisch permanent grasland is deels omgeven door prikkeldraad met gerecupereerde "zwijnestaartjes" en met een meidoornhaag. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de zwijnestaartjes door de troepen gebruikt om prikkeldraad in de bodem te verankeren. Dit model kon men met een draaiende beweging in stilte in de grond "vijzen", in plaats van het te heien. Zwijnestaartjes werden massaal gebruikt in de frontzone, voor de aanleg van opeenvolgende lijnen prikkeldraad die vaak mogelijk te overschrijden waren.

Locatiebeschrijving

Het meest noordelijk gelegen mijnkraterveldje op de Ieperboog van de 2de slag, heden een totaal vergeten plek. Van de oorspronkelijk 7 mijnkraters in het weiland, is er nu nog één zichtbaar, omgeven door bomen. De ligging van mijnschachten en mijngangen in deze omgeving is onbekend. Vermoedelijk gaat het om Duitse camoufletmijnen, waarvan de mijngangen vanuit de Duitse frontloopgraaf vertrokken. Het weiland is zeer geaccidenteerd en omvat ook een vroegere walgrachtsite, tijdens de oorlog Eitel Fritz farm of Mulden Gut genaamd (Oude Bellewaerdestraat 1, Ieper). Meer naar het zuiden lagen nog twee mijnkraters ter hoogte van Schmiede Gut of Oskar farm (Oude Bellewaerdestraat 2, Ieper). Mogelijk is het waterreservoir gelegen achter de hoeve aan Oude Bellewaerdestraat 2 een overblijfsel van een vroegere mijnkrater, maar dat is onzeker.

Relaties

is gerelateerd aan Mijnkrater Verloren Hoek

Oude Bellewaardestraat zonder nummer, Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Mijnkraterveldje ten oosten van Aeroplane cemetery (Wieltje WOI) [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/96204 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.