Gedenksite voor Franse oorlogsdoden 'Hugot-bosseltje'

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Langemark-Poelkapelle
Deelgemeente Langemark
Straat Hugotstraat
Locatie Hugotstraat (Langemark-Poelkapelle)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Datum inventarisatie woensdag 6 februari 2013

Beknopte karakterisering

Oorlog WOI

Beschrijving

Kenmerken

Aangelegde site op vooroorlogse deels omwalde hoevesite. De met haag en draad omheinde site is opgevat als een weiland voor graasbeheer, met struwelen op de plaatsen van vooroorlogse bebouwing en puntsgewijze struwelen in een moeraszone op een deel van de oorspronkelijke sloot. Het restant van de vooroorlogse sloot aan noordelijke zijde is uitgebreid met onder meer drinkpoel, voorzien met een trappelzone. Verder nog een hoogstamboomgaard, hoogstambomen, evenals een moeraszone. Toegang aan de westelijke hoek. Op de grond liggende marmeren gedenksteen op een heuveltje aan straatzijde, op de kop van de waterpoel. "Herinnering aan de / Franse militairen / gesneuveld in deze omgeving / gedurende de Eerste Wereldoorlog / SCHENKING HUGOT DONATION / 1914 – 1918 / A la mémoire / des militaires français / tombés au champ d’honneur / dans ce secteur du front / durant la première guerre mondiale".

Historische achtergrond

Perceel, in 1958 geschonken door de Parijse familie Hugot aan het gemeentebestuur van Langemark, ter herinnering aan hun zoon, die hier in de omgeving is gesneuveld. Mogelijk betreft dit Charles Victor Hugot, geboren op 13 januari 1881 in Parijs, soldaat bij het '69e Régiment d’Infantérie' op 12 december 1914 omgekomen bij Langemark. Het perceel is aan het gemeentebestuur geschonken, op voorwaarde dat deze grond nooit in cultuurgrond mag gebracht worden en de herinnering aan de Franse militairen, gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog, levendig gehouden wordt. Inrichting op basis van een plan door WITAB in oktober 1998. De aanplantingen zijn in november 2002 uitgebreid met een geboortebos.

Locatiebeschrijving

Site gelegen langs de Hugotstraat, een zijstraat van de Bikschotestraat, zo’n 1200 meter ten westen van het centrum van Langemark, net ten zuiden van de Steenbeek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.